search
menu
person

NEWS AND UDATES


1 2 3 ... 30 31 »

Almaniyada Azərbaycandan miqrant daşıyan dəstə aşkarlanıb

Noyabrın 13-də alman polisi Azәrbaycandan Almaniyaya miqrant daşıyan dəstə aşkarlayıb. Bu barədə məlumatı Almaniyanın “spiegel.de” saytı yazıb.

Məlumatda bildirilir ki, Almaniyanın Frankfurt Mein, Köln, Koblenç və Düsserdorf şəhərlərində reyd keçirilib, 13 ev vә obyektә basqın edilərək, bir neçә nәfәr hәbs olunub. Məlumatda bildirilir ki, hәmin dəstə üzvlәri qaçaq yolla Azәrbaycandan xeyli sayda insanı Almaniyaya aparırmışlar.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 27 | Добавил: tmmrtalish | Дата: Вчера | Комментарии (0)

U.S. Embassy of Azerbaijan .Talış Milli Hərakatı ABŞ Səfirinə suallar ünvanladı Səfirə sualınız var? Noyabrın 19 axşam saat 5-də səfirlə ilk canlı Facebook Video çatına qoşulun! Şansınızı qaçırmayın - suallarınızı postun altında şərh bölməsində yazın və video çat zamanı suallarınız səfir tərəfindən cavablandırılacaq!

************
Dear friends, 
Do you have a question for Ambassador Litzenberger? We’re excited to announce a live Facebook video chat with the Ambassador on Tuesday, November 19 at 5 pm! Don’t miss your chance - submit your questions in the comments below and we’ll do our best to cover them during our video chat .
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 35 | Добавил: tmmrtalish | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Ermənilər Azərbaycan ərazisində muxtar respublika yarada bilərlər - Ziyafət Əsgərov


"Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına yol verə bilmərik".
Yeniavaz.com APA-ya istinadla xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov deyib.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 55 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.11.2019 | Комментарии (0)

Hər kəsin də bir sıra arqumentləri olub. Amma məncə bu təklifin tərəfdarları daha çoxdur, nəinki əleyhdarları. Mən də pasportlarımızda, kimliyimizi bildirən sənədlərdə "azərbaycanlı" əvəzinə "türk", "talış", "ləzgi" və s. yazılmasının tərəfdarıyam. Çünki "azərbaycanlı" vətəndaşlığı bildirir və Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri azərbaycanlıdır. Fərqi yoxdur o türkdür, talışdır yoxsa hansı millətin nümayəndəsidir. Vətəndaş olaraq azərbaycanlıyıq, millət olaraq isə türk. Digər millətlər də öz adları ilə çağırılsın və yazılsın. Burada problemli, qəbahətli bir məqam görmürəm. Əksinə bunu təbii və normal bir proses sayıram”.
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 54 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.11.2019 | Комментарии (0)

Azərbaycanın taleyini niyə Ermənistandan gələn qaçqınlara həvalə etməliyik !?
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 73 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.11.2019 | Комментарии (0)

SİYAHIYA ALMA…

 

Ənənəmi pozacam, bu dəfə yazımı hədis, rəvayət və ya lətifə ilə yox, prezident İlham Əliyevin Salah Məmmədova iradı ilə başlayacam. Demək oktyabrın 28-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə yolların çəkilməsi, təmiri və bərpası haqqında məlumat verən  “Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi”nin İdarə Heyyətinin sədri Saleh Məmmədova prezident təmkinini pozmadan “rəqəmləri şişirtmisiz” dedi…

Категория: TALIŞH | Просмотров: 47 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.11.2019 | Комментарии (0)

Bizə müharibə elan ediblər. Sadəcə silahsız-sursatsız. 


Azərbaycanı internetdə açan kimi dərhal streslə yüklənirsən. Xüsusən səhərlər belə stresi 'qazanmaq' və onunla işə getmək ayrı bir müsibətdir. 

Bizə müharibə elan ediblər. Sadəcə silahsız-sursatsız. Silahlı müharibədə ən azı şəhid olub, bu planetlə vidalaşıb, canını qurtarmaq imkanın var. Bu baxımdan silahsız müharibə daha dəhşətlidir. 

Bu müharibənin obyekti mənəviyyatımızdır. Mənaviyyatımızla bağlı olan hər şeydir: dilimiz, tariximiz, adət-ənələrimiz. Bizi var ola-ola yox etmək istəyirlər. 
Категория: TALIŞH | Просмотров: 47 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.11.2019 | Комментарии (0)

AĞILİ ÇƏŞ.

(Hekoyə)

Çımı sədə qıləy sırəynə hekoyə hestbe, bo nıvışte çokə əhfol, çokə vaxt pəydo karde zındenıbim. İ ruj, peş Gıbonə idi, nışdim kə qıləy çaşmədə, kəybonım jəy, bino kardıme bo nıvışte. Hojo iqlə cümlə nıvıştəmbe, co çaşməku çımı hamro bəmə sədoş oməy, rə şim çəy tono bıznom çiç bə. Vindıme  televizorədə, Xərəboğədə tojə səhid bə çəmə dı çıvonon nuşo doydən. Çı şəhidondə qıləy çı pə-moə i qılə zoəye, qıləyən tojə bə pəvəndi bə. Çımı həmroədə şəkər nəxoşəti heste, bəy xəyli dılvandi dome, televizori okıştıme. Çımı həmroən bə mısılmoni deşmonon nıfin-nalə karde-karde şe bo nımoj vote. Az həni hekoyə nıvışte nəznim, rıkno bim, beşem bə kuçə. Çımı sədə sırəynə hekoyə de Xərəboğo omə bevəcə xəbon bə i yəndı qınyəbin. Iştən bəştə votıme, “çımı sə xərob nıbo çoke”. Çokbe bı vaxt çımı hamsiyə “lol” Ənvər oməy, ne, əv çı moəku  lol nıbe, se manqbe əv çı xırtəku əməliyyat bəbe..Əməliyyat nıbə əcəy sədo məhəllə eəqəti, kədən hejo bə vır-vırbe. Kəxəlizi jeni anədə bəy nıfin kardəşbe, “ıştı sədo bat bıbo” votəsbe,,Xıdo oxoy əçəy dıvo məsəşe. Isə jen daston ekkudə bəstə sə, kaş merd vır-vır kardəşbəy, dır-dır kardəşbəy, əncəx sədoş beşəbe. Kırt bıkəm, Ənvər oməy nışte çımı palyo, bəmı diyə kardışe, de dasti xəbəş səy “çiç bə”.

Категория: TOLIŞİ POEZİYA . | Просмотров: 41 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.11.2019 | Комментарии (0)

Tofiğ İlhomi daston

Tolışi xəlgi daston

Jıqo votedən təxminən sa sor banav Tolışi maholədə Eynəli nomədə qıle mərdə merd jidəbən. In merd kosib bıboən, ve mərd, fəhmin, inodkor qıle odəm be. Çanə kosib bıboən , bə Xıdo etiğodış behədd , behududibən.In kosibə merd tojə jenxıvand bedə, əy bə moharibə vakardən. Eynəli şedə bə moharibə . Çanə iqidəti nuşu dodə, çanə dışmen kıştedə, oxoyədə bə dışmeni əsir eqenedə. İ -dı sor cəhənnımi əzobi kəşedə bı əsirətiədə. Əsirəti vaxtiən bə nemeson ıştəni havatdəni. Kali əsiron bə nemeson ğolloğ əkəy bo i ğıçi nuni qorə,əmmo Əynəli ıştə nəfsi -izzəti oqətedə. Xıdo jıqo vardedə dı sor bəçəton çe əsirətiədə xilos bedə, oqardə bə vətən. Vətənədə əy i kəs bəni xaini bə ğələm dodə. Eynəli bə odəmi dim mandə votedə :

- Roste, az çe dışmoni votəyon kardəme, əmmo bəmı əmri tı dodəbiş.

Категория: TOLIŞİ POEZİYA . | Просмотров: 77 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.11.2019 | Комментарии (0)

Zərduşt peyğəmbər iyən Yolə Mudriki əfsonə.

(Tolışə xəlgi əfsonə)

Tırkiədə bə gələm bıstən Xanlar Həmid

Peəqordın Baləddin Veşo

Zərduşt peyğəmbər da sori nezi be, Əlo qıyə qləy koçədə jidəbe.Im koç ve bıland iyən hır-hıvuj be. Əy koçi navış de sıği peqətə, qləy kəybə, dıqlə pencə vrəj oqətəbe. Koçi vədə Ğuzəğələ, peştədə,kamişəy bə pe Oğıə ğələ bərğəror be, har ruj beəşiy bı ğələon. Kamişəy bə jeyku bino bəbe, har toni de vişə ehatə. Vişon de Kujqo, Vağ(neçi), Pələnq, Hırson pur be. Əv har ruj bə Oğıə ğələ rost əbiy, çəyo dıyo Vorukəşo (Hazar, Kaspi dıyo) bə həşi peme tamşo əkəy, əvotiy:

Категория: TOLIŞİ POEZİYA . | Просмотров: 55 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.11.2019 | Комментарии (0)

Səngistari unən Məngistari nəğıl

Tolışə xəlgi nəğıl


İli hestebe, ili nıbe, qıle ğədimə şəhəri tono qıle ğədimə dioston hestebe.Çı di var -devlət de mivə pur boğ-boğot be, de moyon zənqin bıə dıyo be, ru be, unən sodə , zəhmətkəşə insonon be. Çe di odəmon hiylə-riya çiç be zındənibin, bəni beməyon pok bin, sof bin, deyəndı ğəyğuon jidəbin, dıli həmə sırriən boyəndı əvotin.Xıdo bə çəvon soyətiro bəvon dorozə ji ədəy. bə çəvon vilayət nəxoşəti-fılon ğətiyən nəğvandi.Çı di odəmon qıle xosiyətoşən hestebe ıştə yol bıə əğlon deyəndə kəxıvand əkəyn, bə ğərib-ğorbətə diyaron bo jie , bo nun dərəmud karde dəro nəkəyn. " Çımı ğeyzon-çımı ğəzən " 
Категория: TOLIŞİ POEZİYA . | Просмотров: 43 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.11.2019 | Комментарии (0)

Fransalı arxeoloq: "Azərbaycan zəngin arxeoloji irsə malikdir""Azərbaycan zəngin arxeoloji irsə malikdir".

Bunu "Report"un Fransa bürosuna Azərbaycanda uzun müddət arxeoloji tədqiqatlar aparmış Lumiere Lyon Universitetinin Zamanlar və ərazilər, incəsənət və arxeologiya tarixi şöbəsinin tədqiqat komissiyasının və elmi şurasının üzvü, Qədim Yaxın Şərq arxeologiyası üzrə professor Mişel Kazanova bildirib.

Категория: TARİXİ ÇİXŞLAR | Просмотров: 67 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.11.2019 | Комментарии (0)

                                                                                       В Европейский суд по правам человека,    
                                                                                       Совет по правам человека ООН, 
                                                                                       Парламентскую Ассамблею Советы Европы, 
                                                                                       Международным правозащитным организациям и
                                                                                       всем заинтересованным лицам
                                                                                       Копия: в Верховный Суд Азербайджана

                                                                 О Б Р А Щ Е Н И Е :

Талышский ученый и журналист, Председатель Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики Фахраддин Абосзода (Аббасов) был незаконно выдан российскими правоохранительными органами в руки спецслужб Азербайджанской Республики 27 февраля 2019 года после полугодичного заключения в подмосковском СИЗО. Спустя восемь месяцев заключения в Баку следствие передало дело в суд. 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 112 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.11.2019 | Комментарии (0)

Talış xanı Mirəhməd xanın evi (video)


Talış  xanlarının şəcərəsindən olan Mirəhməd Xan Talışinskinin, gözəllik müsabiqəsinin qalibi seçilən həyat yoldaşının şərəfinə tikdirdiyi möhtəşəm saray dünya arxitekturasının nadir incilərindən sayılır. Bina tikilərkən bir çox inşaat materialları Fransadan və Bakıdan Lənkərana gəmi vasitəsilə gətirilib. Bu üçmərtəbəli bina şəhərin ilk çoxmərtəbəli binası olub. Bəzi məlumatlara əsasən, Lənkəranda ilk dəfə 1908-1910-cu illərdə Mirəhməd xanın evi tikilərkən daimi cərəyanla işləyən kiçik elektrik qurğusu olub. Bunun vasitəsilə quyudan su hamamın çəninə vurularmış. 1910-12-ci illərdə isə elektrik gücü 1-2 kvt. olan sabit cərəyan elektrik qurğusu yaradılıb.
Категория: TALIŞH | Просмотров: 91 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 06.11.2019 | Комментарии (0)


İmmun sistemi bizim orqanizmimizin funksiyalarının mühüm hissəsidir, o bizi infeksiyalardan və təhlükəli xəstəliklərdən müdafiə edir. İmmun sistemini bərkitmək istəyirsinizmi?
Budur ənənəvi resept. Bu vasitə sizin immun sisteminizi bərkidəcək, həmçinin xolesterinin yüksək səviyyəsini və yüksək arterial təzyiqi azaldacaq.
Vasitənin hazırlanması.
Категория: ELİM VƏ İNKŞAF | Просмотров: 50 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

Özünü dominant millət deyənlər Erməni dilini tədris edir ,amma Talış dilə qadağa qoyur (VİDEO )

 Bildyiniz kimi Azərbaycan respublikasında , mediaya , təhsil , mədəniyyət və digər sahələrdə Ermənilərə daha çox üstünlük verilir . Aşaqdakı video və bir çox matiralar ən azı bunu bizə deməyə əsas verir . Biz bununla işimiz yoxdur , amma məsələ Talışa gələndə  butun qüvvələr buna qarşı çıxırlar , axı niyə ? 
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 81 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 99 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

“ Rusiyanın 1 “ ci kanalında Böyük  Kürdüstan xəritəsini göstərilib   


Xəritədə "Kürdüstan" Türkiyənin cənub və şərq bölgələri  daxil edilmişdir.

Narazılığını ifadə edən Türkiyə mediası, Rusiya telekanalında göstərilən xəritənin əslində Türkiyənin ərazi bütövlüyünə məhəl qoymadığın yazır .
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 59 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

MTN-nin “Ziya Bünyadov müəmması”


 


Çekistlər Hacı Məmmədovdan akademikin qətlə yetirildiyi silahı tapsalar da…

Sabiq polis zabiti Salman Əliyev akademikin öldürülməsilə bağlı «Azadlıq»a nələri danışdı?

Akademik Ziya Bünyadovun qətlilə bağlı “Azadlıq”ın ötən saylarının birində sabiq polis zabiti Salman Əliyevin açıqlaması dərc edilmişdi. Həmin açıqlamada sabiq polis işçisi Ziya Bünyadovun da Daxili Işlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qətlə yetirildiyini bildirmişdi. 

Категория: SIYASƏT | Просмотров: 46 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

Oktyabrın 31-də Vaşinqtonun Milli Mətbuat Klubunda təşkil olunan “Azərbaycan: Dinc etirazlar və işgəncə” başlıqlı diskussiyanın çıxışçıları Milli Şura sədri Cəmil Həsənli, Amnesty International təşkilatının nümayəndəsi Daniel Balson və ABŞ-da yaşayan jurnalist Sevinc Osmanqızı Azərbaycanda siyasi azadlıqların durumunu və mövcud atmosferi müzakirə ediblər. Azərbaycanda siyasi basqıların və müxalif fikirli insanlara qarşı fiziki zorakılıqların intensivləşdiyini təsvir edən çıxışçılar ABŞ hökumətini insan haqlarının pozulmasında əli olan Azərbaycan rəsmiləri barədə ölçü götürməyə çağırıblar.
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 45 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

Sumqayıtın deputatı “köç Ermənistana” dedi…

Həyat yoldaşından boşanan və əmlak bölgüsündən sonra ona çatacaq hissəni ala bilmədiyini söyləyən Sumqayıt şəhər sakini Aysel Mustafayeva qazilərə və xalqa müraciət edib. A. Mustafayeva bürokratik süründürməçilikdən

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 80 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.11.2019 | Комментарии (0)

Former Defense Minister Rahim Gaziyev was arrested at the November 2, 2019 rally . Several people were arrested at the rally. We present the video.
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 75 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.11.2019 | Комментарии (0)

"Osmanlı ordusu Bakını pul müqabilində azad edib, türklərlə aramızda heç bir qan bağlılığı yoxdur" - Deputat - VİDEO


"Osmanlı ordusu Bakını pul müqabilində azad edib, türklərlə aramızda heç bir qan bağlılığı yoxdur" - Deputat - VİDEO

"Osmanlı ordusu pul müqabilində Bakıya gəlib, Bakını azad edib. Azərbaycanlılarla   heç bir qan bağlılığı yoxdur"

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 58 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.11.2019 | Комментарии (0)

— Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin və digər şəxslərin 1989-cu il mayın 18-də "Molodyoj Azerbaycana" qəzeti vasitəsilə Əbdürrəhman Vəzirova ünvanladığı dəstək müraciəti birmənalı qarşılanmayıb. Əli Həsənovun Yeni Azərbaycan Partiyasına gəlməsində sizin rolunuzun böyük olduğu deyilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 56 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.11.2019 | Комментарии (0)

S. O. S attention.  S. O. S

 Hunger strike in the Netherlands continues at the deport camp!

 Today, November 1, 2019 in the Netherlands, the political asylum seeker from Azerbaijan by nationality Lezgin, Zakif Nazimovich Sharifov, began a hunger strike again.

Mr. Zakif officially goes on hunger strike at a deportation camp in the Netherlands.
 The reason for the hunger strike is not the treatment him attention and deportation to Poland of Mr. Zakif.

The first reason is related to his health.
 As previously written about this case, Mr. Zakif is seriously ill.  His health condition is fatal.
 Despite all this, the appeal to him is the same.  No one is watching, no one is helping .
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 79 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.11.2019 | Комментарии (0)

Britaniya “çirkli pulları” xərcləyən məmurların hesabatını açıqladı –

Zamirə Hacıyevanın adı sənədə salınıb
 


Dünyada cinayətkar dəstələr və korrupsioner məmurlar tərəfindən əldə edilən 300 milyard funt sterlinqdən çox pul İngiltərədə xərclənib.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 42 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.10.2019 | Комментарии (0)

BBC: “США признали геноцид армян. Резолюция вступает в силу без одобрения Сената и президента США”

Палата представителей США в понедельник приняла резолюцию, формально признающую резню армян 1915 года геноцидом. Посол Турции в Вашингтоне предупредил, что резолюция отравит политическую атмосферу между Турцией и Соединенными Штатами.
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 44 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 30.10.2019 | Комментарии (0)

Талышский активист был арестован в Азербайджане


 
 Вернувшись в Азербайджан в октябре этого года, Джамиль Наджиев начал борьбу с несправедливостью в стране.

Джамиль Наджиев просто написал статус в своем Фейсбук профиле , после чего его арестовали за критику правительства и призыва к отставке Ильхама Алиева.

Джамиль Наджиев был задержан в Талышистане, сотрудниками милиции  Масаллинского района,   в селе Колатан. 

Согласно нашему предварительному расследованию, он был незаконно задержан на 20 суток .
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 99 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 30.10.2019 | Комментарии (0)

Siyasi məhbus Məhəmmədəli Axundzadə atası Ruhulla Axundzadənin sağlıq durumunun ağır olması ilə bəyanat yayıb. 

Bəyanatda deyilir:
 


“Atam Axundzadə Rufulla Höccət oglu 21 yanvar 2011- ci ildə şərlənərək, qondarma ittihamlarla həbs edilmiş və məhkəmə qərarı ilə 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həbs edilən zaman ibtidai istintaq dövründə və məhkəmələrdəki qanunsuzluqlar onun sağlamlığına ciddi şəkildə mənfi təsir göstərmişdir. Heç bir vaxt səhhətindən şikayəti olmadığı halda bu böhtan və qanunsuzluqlar atamın 2013-cü ilin may ayında miokard infarktı keçirməsinə səbəb olmuşdur.

Категория: TALIŞH | Просмотров: 80 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.10.2019 | Комментарии (0)

 Adəm və Həvva əslən Azərbaycanlı olublar  “ Vətənpərvərlik -  əclafın son sığınacağıdır  ” 

 (Samuel Conson)

Bir neçə il bundan əvvəl Türk Dil Qurumunda qonaq idik. Bizi dostcasına qarşıladılar, türksayağı qonaqpərvərlik nümayiş etdirdilər: azı, 10-15 dəfə qaynadılmış, qaynamaqdan rəngi qapqara qaralmış və bir az da qatılaşmış, zəhər kimi acı (diqqətli oxucunun replikası: kim deyir ki, zəhər məhz acı olur?) tam verən çay süzdülər, özü də üskük boyda armudu stəkanda, onun da yarısından çoxu “dodaq yeri”, yanında da bir dənə noxud boyda qənd. Qətiyyən gileylənmirəm! 
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 47 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.10.2019 | Комментарии (0)