Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials. We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!

Сегодня

KILO

Kılo votme bəçımı yod qıləy hədis dəşe: İ ruj qıləy di cıvonon “merdiyəti çiçe” mevzuədə bə tasıb beşedən, har kəs merdiyəti qıləy çiyədə vindedə, i kəs votedə merdiyəti veyə pule, ə kəs votedə merdiyəti ənətarsoətiye, seminə xonəxo votedə merdiyəti ğıyətmandətiye, mılxəs, ımon bə qıləy ray ome zınedənin, votedən bışəmon di siprişiku xəbə bıstənəmon. Həminə diədə Şirizoə nomədə qıləy sipriş jeyedəbən, tolışi nıznəkəson bəy Şirzad əvotin, ım Şirizoə ve mudrikə insonebən, hiç vaxt nıznə çi nəvoti, zınə çi səpeən isror nəkəy, ehanə əçəy votəy co kəsi rozi nahaştisə Şirizoə kırt əvoti: Az ənədə zınedəm…
1 0 Taliys
05.03.2021

Bu gün bir çoxları ədalətin Türkiyədə qalib gəldiyindən danışır

Türkiyədə qalib gəldiyindən danışır, Mübariz Mənsimovu azadlıqla təbrik edirlər,  mən də hamıya qoşulmaq ,  ancaq axı heç bir ədalət baş verməyib. Hansı ədalətdən söhbət gedə bilər ki, əyər onu əvvəlcədən sifarişli və saxta ittihamlarla həps etmişdilər,  onun sərvətlərini qanunsuz əlindən aldılar,  üzr istəyib kompensasiya
01.03.2021

Müstəqil Azərbaycanın ilk bayrağı Talışda dalğalandı....

Azərbaycan deyilən məmləkətdə hakimiyyət başına keçən qruplar ölkədə faktiki türk diktaturasını formalaşdırdı."Türklər dominant xalqdır" düşüncəsi ilə ölkənin bütün tarixini, mədəniyyətini türk adına yazdılar.Türk aid olanları da olmayanları da "fövqəlmillət" türkə caladılar.Hələ bu azmış kimi dünyanın dörd yanından türk əqrəbalarını da ümumi evimizə-Azrbaycanımıza sırtıq gəlinlər kimi doluşdurdular.
101 0
27.02.2021

ÖLÜMÜ İLƏ ZƏFƏR ÇALAN ALİM - FƏXRƏDDİN ABBASOV( ƏBOSZODƏ)!!!

Silahı SÖZ olan bu insana qarşı təpədən dırnağadək silahlanmış böyük dövlət aparatı, orta əsrlər zorakı metodları ilə dünyada ad çıxarmış qəddar rejim, əbəlqüdrətlə sazişə girərək daha da harınlaşmış bütöv bir "ordu" mübarizəyə qalxdı!
26.02.2021

Talış Milli hərəkatının İdarə heyyətinin və Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin birgə fəryad

Dövlət və dövlətçilik adında, ölkələrinin Əsas və digər qanunlar külliyyatını, beynəlxalq öhdəliklərini və İnsan haqq və
24.02.2021

Mən Talış olaraq Mənim tarixim, mədəniyyətim təhrif olunub, saxtalaşdırılmış, digər millətlərin adına yazılıb

Salam əzizlərim. Bilim, çoxlarınız pantürkçülüyü qınadığım halda, tez-tez talış məsələlərimi qabartdığımı təəccüblə qarşılayırsınız. Əzizlərim, məsələyə vicdanla, obyektiv yanaşsanız məni başa düşməkdə çətinlik
21.02.2021

TMH-ın Rusyada yaşayan Talış əsilli iş adamlarına müraciəti

Droud bəşmə, ğurbinə, molyətinə Tolışon, Tolışə Milliyə hərəkat bəşmə tırki müraciət kardə, həmən Tolışi zvoni çok nıdərəsə boliyon, moynonən dərəson!
1 2 3 ... 124 125 »