Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials. We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!

19.01.2021

Talış Muğan Muxtariyyət Respublikasının adından kimlər qorxur?

Bu suala cavab vermək üçün, əvvəl onun yaranması haggında qısa məlumat vermək istərdim. 
1989- cu ildə ilk dəfə olaraq, Əlikram Hümmətovun başçılığı altında, Azərbaycan ölkəsində(Lənkəranda) xalq cəbhəsi yaradıldı və Pribaltika ölkələrində nümunə olaraq nizamnamə qəbul olundu. O nizamnaməyə əsasən( bütün sivil ölkələrdə eynidir) Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların haqq və hüquqları eyni dərəcədə
19.01.2021

İran Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Hirkan meşələrində yanğına görə helikopterlər cəlb edib (VİDEO)

İran mətbuatının məlumatına görə bu ölkənin müvafiq qurumları sərhəd zolağındakı yanğının sirayət etməməsi üçün lazımi tədbirlər görürlər.

Həmçinin əlavə edilir ki, yanğının söndürülməsi tədbirləri çərçivəsində iki ölkənin rəsmi quurmları arasında təmaslar var.

16.01.2021

QOFO - QUŞƏ

 Kinəvəsi qıle kinə, qıle zoəj hısdbe. Bo kinəj çokə vəyə kardəbe, dəroj kardəbe. Zoəj Beyəğə  isəboy Urusiyətdə dı qıle urusə kinə səbəsə bıə be, jidəbe. Ruji Beyəğə zanq kardə bə Kinəvəsi, votdə şinə mo çəmə qıle zoəmon be. Moə şoy-voy kardə zoə nəvəm bıə, əncəx orzum hısdbe vəyə bıkəm, ışdə zoə vəyədə rasd bıkəm, çoko bəbe? Bə ənnə vəyon şəm pul, xələtım bardə, həni nəvəmən bıə, vəyə çoko,
08.01.2021

Azərbaycanda ətin qiymətinin 15 manata qaldırılması ilə bağlı AÇIQLAMA

"Yəni yanacağın qiyməti məhsulun istehsalında onun maya dəyərində nə qədər yer alırsa, o dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcəkdir.

Amma bununla yanaşı tarladan süfrəyə qədər çatdırılmasında yanacağın qiymətindəki artrımıla bağlı cüzi qiymət fərqi yarana və bu da daşınma xərcləri ilə bağlı ola bilər.

Amma kəskin qiymət artımı olmamalıdır. Ətin və kartofun qiymətində kəskin

08.01.2021

Vo ( Sırəynə hekoye)

Hələ 13-14 sinım hıstbe, dıştə bibzoə, dı Mələ ( Mərhəməti) vey hənək əkeymon, tojə-tojə məktəbədə, di qolibədə sırəynə səhnəcikon nuşo ədeymon.Çəmə ko, vıte-sırebe. Ruji məsıme Mələ lınq arşiə, bardəşone bə rəyon nəxoşxonə. Rə şim çı bibimon key, bibi qəpış jeki, çəmə dı Mordobə məhləku davardə də, əyo dı ləpeti maftul okırniədə, maftul çı ləpetiku rəxə, omə qınyə bə Mələ lınqi, çey qıle lınq arşiə. Bibi vıtışe, ısə çey lınqışon bə qıpsışon qəte ,bə se-ço ruj bome bəkə.
07.01.2021

Avropa Şurası Parlament Assembeleyasının qış sessiyasına, Avropa Şurası Nazirlər komitəsinə, Beynəlxalq İnsan hüquq müdafiə təşkilatlarına:

Hörmətli Xanımlar və Cənablar!
Ötən 2020-ci il insanlıq tarixində ağır illərdən biri kimi, hələ də davam edən, ağır və üzücü "covid-19" şərti adlı, yoluxucu qrip xəstəliyindən çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən bir il kimi, qalacaq!
Ötən il, həm də, mütərəqqi bəşəriyyətin bu və digər şəkildə, bu pandemiya ilə mübarizəsi fonunda diqqətdən kənarda qalan, xalqlarına qənim kəsilən avtoritar-diktator dövlət
06.01.2021

Azərbaycan dövlət olaraq xalqının yaşamını təmin etməli, yanacağın qiymətini qaldırmaq əvəzinə aşağı endirməlidir

Azərbaycan artıq bir ilə yaxındır ki, məcburi karantin şəraitindədir. Çoxluq təşkil edən ailələrin heç bir gəliri olmadan, kütləvi insan ölümünə səbəb olan covid-19 xəstəliyi ilə bərabər, həmdə ölümcül hal olan yoxsulluğ vəziyyətinə qarşı mübarizə aparmaqla yaşamaq üçün çaba edirlər.
Bu müharibəyə qədər xalq artıq yoxsul və haqsızlıqla yaşamaqdan bez sədə, vətən müharibəsinin
1 2 3 ... 122 123 »