search
menu
person

NEWS AND UDATES


« 1 2 3 4 ... 25 26 »

  Hacıyev Cəbrayıla Azadlıq


Talışın igid övladlarına qarşı atılan şər böhtanlar davam etməkdədir. Bildiyiniz kimi son günlərdə Hacıyev Cəbrayıla (Cəmil) qarşı olunan təxribat birbaşa vəzifəli şəxslərin göstərişi ilə həyata keçirilir .
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 217 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.08.2019 | Комментарии (0)

Avropalı turistlər Astaranın Sım kəndinə böyük maraq göstərirlər- REPORTAJ


  

Son illər Azərbaycanda müxtəlif turizm istiqamətləri üzrə infrastrukturun yaradılması xarici turistlərin respublikamıza marağını daha da artırıb. Məlum olduğu kimi, dünya turizm sənayesində kənd turizmi mühüm yer tutur. Xüsusilə böyük ölkələrin əhalisi üçün şəhərin səs-küyündən uzaqda, sakit yaşıl guşədə istirahət etmək çox cəlbedicidir. Artıq 10 gündən çoxdur ölkəmizin gəzməli-görməli yerləri ilə tanış olan belçikalı turistlər kimi. İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsindən sonra Astaranın ucqar dağ kəndi olan Sımda ev kirayələyən cütlük buradakı istirahətlərindən zövq alıblar.

Категория: TALİSH | Просмотров: 48 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.08.2019 | Комментарии (0)

As a result of the appeal and criticism of the government of the Talysh Mugan Autonomous Republic to all structures of the Netherlands, about the deportation from the Netherlands, Natig Isbatov gave its fruit.
 I present you the news from the media of the Netherlands


Категория: TMH XABAR | Просмотров: 75 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.08.2019 | Комментарии (0)

“Gəncə işi”ndə işgəncə

 

2018-ci il 10 iyul Gəncə hadisəsinə görə haqsız olaraq həbs edilmiş Hüseynzadə Elmir Natiq oğlunun ailəsinə göndərdiyi məktubu valideyinləri vetenugrunda.az-a təqdim ediblər. Məktubu olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq:

“… Mən bir neçə nəfərin eyni istiqamətdə qaçdığını gördüm, nə baş verdiyini anlamadım və qeyri-ixtiyari mən də həmin istiqamətdə 8-9 addım qaçdım, lakin öndə qaçan qara paltarlı bir nəfərin, adı mənə sonra məlum olan Rəşadın, əlində qılınca bənzər bir şey gözümə sataşdı və həmin oğlanın polislər tərəfə qaçdığını gördükdə, onun niyyətinin pis olduğunu anladım və qorxub geri çəkildim, dərhal ordan uzaqlaşdım, camaat arasında gərginlik yaranmağa başladı və bu üzdən də mən evə getməyə tələsdim.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 50 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.08.2019 | Комментарии (0)

Hollandiyada burka və niqabın istifadəsini qadağan edən qanun bu gündən etibarən qüvvəyə minib.

Euronews yazır ki, qanuna görə məktəb, xəstəxana, dövlət idarələri və ictimai nəqliyyat kimi ictimai yerlərdə burka, niqab və üzü örtən digər geyimlərin istifadəsi qadağan olunur. Üzü tam örtən motosiklet kaskası və ancaq gözlərin göründüyü üz örtükləri də bu qadağaya daxildir.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 48 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.08.2019 | Комментарии (0)


TMMR - nın mühacir hökuməti, əfsanəvi komandir Cəbrayıl (Cəmil) Hacıyevin müdafiəsilə bağlı TMMR - nın mühacir hökuməti, əfsanəvi komandir Cəbrayıl (Cəmil) Hacıyevin müdafiəsilə bağlı bütün Qarabağ veteranlarına, dindar qardaşlara, o cümlədən bütün Talış xalqına müraciət edir!

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 61 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.08.2019 | Комментарии (0)

To:                                                                                                                                                                                                         António Guterres, UN Secretary General;                                                                                                                                                     UN Human Rights Committee;                                                                                                                                                                   OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Warsaw;                                                                                    PACE;                                                                                                                                                                                                            Democratic Institutions all over the world
From:                                                                                                                                                                                                                    Alakram Hummatov,         
                                                                                                                                                                                                              President of Talysh-Mughan Autonomous Republic;
                                                                                                                 
Chairman, Talysh National Movement

APPEAL:The trial of Fakhraddin Aboszoda, a prominent Talysh scholar and journalist, illegally arrested in Russia and extradited to Azerbaijan, and currently kept in the remand prison of the State Security Service of the Azerbaijan Republic in Baku, is approaching.  The law enforcement structures, as well as the authorities of the Azerbaijan Republic concluded that, all the aspects of Fakhraddin Abszoda’s case had been thoroughly investigated.  Video addresses and articles in the Talyshi language by Fakhraddin Aboszoda, who is, among other things, accused of high treason, appear as material evidence in the case.  The investigating authorities say that, the mentioned materials were translated into Azerbaijani by a kind of "expert" from the National Academy of Sciences of Azerbaijan (NASA). 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 199 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.08.2019 | Комментарии (0)

                                         ПРИЗНАКИ ТАЛЫША-МАНКУРТА :


1.     Талыш-манкурт не называет себя талышом, отделываясь ничего не означающим (в этническом плане) самоназванием "азербайджанец".

2.      Талыш-манкурт ради сиюминутной наживы готов назвать "тюрком" не только себя, своих родителей и род, но и всех талышей в целом.

3.      Талыш-манкурт хочет, чтобы его дети владели азери-тюркским, русским, турецким, персидским, арабским и другими языками, но когда ему говорят о необходимости научить ребенка родному талышскому языку, негодует: " а где используется Талышский?!".

4.      Талыш-манкурт целует флаг Азербайджанской Республики, носит его на груди, зная или не зная, что один из его цветов официально символизирует тюркскость, но старается нигде не показываться с талышским флагом.
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 51 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.08.2019 | Комментарии (0)

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов

Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,

подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем качестве,

подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 36 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.07.2019 | Комментарии (0)

Müsavatda saxta vəsiqə və mühacir davası – müsavatçılar sığındıqları ölkədən çıxarıla bilər


Elman Fəttah: “Haqq etməyənlərə verilən qurama sənədlər…”

Müsavat Partiyasının xaricdə mühacir həyatı yaşamaq istəyən ölkə vətəndaşlarına saxta partiya arayışları “satdığı” barədə illərdir səsləndirilən iddialar son günlərdə daha da qızışıb. Buna səbəb də mühacirətdə olan jurnalist Yavəz Əkrəmoğlunun facebook profilində paylaşdığı statusdur.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 105 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.07.2019 | Комментарии (0)

    Eldaniz Quliyev : Talış mәsәlәsinә özәl baxış...

 

  Kimin nә demәsindәn asılı olmayaraq, ölkәmizdә milli-etnik ayrıseçkiliyin mövcudluğunu inkar etmәk qeyri-mümkündür. Әlbәttә, bu faktın, daha dәqiq desәk problemin varlığı acı tәәssüf hissi doğurur vә cәmiyyәtin münasibәtlәr sistemindә ciddi diskomfort yaradır. 
Zaman-zaman kimlәrsә tәrәfindәn ictimai rәyin müzakirәsinә psevdo-milli vә hәr hansı bir etnik xalqı aşağılayan qәrәzli vә riyakar materiallar sızdırılır. Bilә-bilә ki, heç kim bu materialları (stasuslaı, video-roliklәr, verilişlәr, mәqalәlәri vә s.) çeynәmәdәn udmayacaq!.. Elәcә dә, bilә-bilә ki, edilәn bu sayaq nadürüstlük, son nәticәdә saysız-hesabsız vәtәndaşımızın milli qüruruna toxunacaq... 
Azәri türklәri talışlarla o qәdәr qaynayıb-qarışıb ki, bu BİRLİYİ heç fәlәk dә poza bilmәz. Hәm hәmrәng, hәm dә hәmrәy olmuşuq - vә bu, danılmaz bir faktdır. Bәlkә dә hakimiyyәtin baxış bucağından bu tarixi doğmalıq tamam başqa forma vә mәzmun kәsb edir - belәdirsә, günahı özlәrindә axtarsınlar. Vә әyri güzgülәrin tәsir dairәsindәn nә qәdәr tez uzaqlaşsalar bir o qәdәr yaxşıdır. Artıq bu BİRLİYİ bölüb-parçalamaq qeyri-mümkündür. Niyyәti ayrıcılıq olan atamor düşüncәli müştәbehlәr anlamalı, dәrk etmәlidilәr ki, bu cәhdlәr neqativ yüklüdür vә heç şübhәsiz ki, fәlakәtә aparan tәhlükәli yoldu. 

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 63 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 30.07.2019 | Комментарии (0)

Генеральному Секретарю ООН  Антониу Гутерришу  
Комиссии по правам человека ООН
Варшавскому Институту ОБСЕ по правам человека и демократии
Парламентской Ассамблеии Советa Европы                             
Демократическим институтам мира 
                                               От  Президента Талыш-Муганской Автономной  Республики,
                                                Председателя Талышского Национального Движения,
                                                                 Алакрама Гумматова

                                                                                            О Б Р А Щ Е Н И Е:


Скоро у ученого и журналиста талышского происхождения Фахраддина Абосзода, незаконно арестованного и содержащегося в СИЗО Государственной службы безопасности Азербайджанской Республики в городе Баку,  должен состояться суд. Правоохранительные органы, а также власти Азербайджанской Республики решили, что все моменты в его уголовном деле изучены. В качестве вещественного доказательства против Фахраддина Абосзода, обвиняемого также и в «государственной измене», фигурируют его видеообращения и написанные статьи на талышском языке. Следственные органы заявляют, что все его видеообращения переведены на азербайджанский язык неким «специалистом-экспертом» из Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА). В связи с этим, хотели бы проинформировать Вас, что Азербайджанская судебная Фемида опять в своем репертуаре и продолжает обманывать всю мировую общественность. Считаю своим долгом, донести до Вашего сведения тот факт, что в Азербайджанской Республике ни в одном из образовательных или научных центров, будь то ВУЗы или НАНА, в следствии, отсутствия соответствующих кафедр, никогда не выпускались и не выпускаются специалисты талышского языка. Исходя из выше указанного, со всей ответственностью констатируем, что наличие так называемого дипломированного «специалиста-эксперта» по талышскому языку на службе в Госорганах Азербайджана является не более чем фикцией. Напротив, в Ереванском Государственном Университете, на факультете иранистики действует единственная в мире кафедра талышского языка, подготавливающая специалистов по данному языку. Поэтому подтвердить правильность перевода вышеупомянутых материалов уголовного дела имеют право только специалисты кафедры талышского языка Ереванского Государственного Университета. 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 119 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.07.2019 | Комментарии (0)

Генеральному Секретарю ООН  Антониу Гутерришу  
Комиссии по правам человека ООН
Варшавскому Институту ОБСЕ по правам человека и демократии
Парламентской Ассамблеии Советa Европы                             
Демократическим институтам мира 
                                               От  Президента Талыш-Муганской Автономной  Республики,
                                                Председателя Талышского Национального Движения,
                                                                 Алакрама Гумматова

                                                                                            О Б Р А Щ Е Н И Е:


Скоро у ученого и журналиста талышского происхождения Фахраддина Абосзода, незаконно арестованного и содержащегося в СИЗО Государственной службы безопасности Азербайджанской Республики в городе Баку,  должен состояться суд. Правоохранительные органы, а также власти Азербайджанской Республики решили, что все моменты в его уголовном деле изучены. В качестве вещественного доказательства против Фахраддина Абосзода, обвиняемого также и в «государственной измене», фигурируют его видеообращения и написанные статьи на талышском языке. Следственные органы заявляют, что все его видеообращения переведены на азербайджанский язык неким «специалистом-экспертом» из Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 117 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.07.2019 | Комментарии (0)

Avropa Məhkəməsinə göndərilən daha bir şikayət itib

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) Salyan rayon şöbəsinin fəalı Zamin Salayevin Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi şikayətin itdiyi bildirilir. AzadlıqRadiosu-na bu məlumatı müxalif fəalın hüquqlarını qoruyan Yalçın İmanov verib.

Hüquqşünas deyir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi başqa iki nəfərlə birlikdə Z.Salayevin də şikayətini iyulun 16-da Bakıda 173 saylı poçt şöbəsindən göndərib. O biri iki nəfərin şikayəti çatsa da, Z.Salayevin ərizəsi yoxa çıxıb:

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 52 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 28.07.2019 | Комментарии (0)

Əyri yolla düz yola çıxılmaz, yalançı keçmişlə doğruçu gələcək qurulmaz 


Talış diyarı tarixi Azərbaycan ölkəsinin Xəzər dənizinin cənub-şərq sahilinə düşən hissəsində yerləşən, Talış dağları, Lənkəran ovalığı və Cənubi Muğan düzündən ibarət tarixi-coğrafi bölgəsidir. Hələ ərəb tarixçiləri buranı ya Talış, ya Muğan kimi tanıyıblar. Heredot zamanında isə bu ərazi Kaspiana ölkəsinin bir parçası olub. İndi Talışın bir hissəsi İran İslam Respublikasının şimalına, bir hissəsi isə Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqinə düşür. 
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 73 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.07.2019 | Комментарии (0)

Lənkərandakı dəhşətli qəzanın görüntüləri yayıldı - VİDEO

 

Dünən Lənkəranda mikroavtobusun iştirakı ilə baş verən qəzanın görüntüləri yayılıb. 

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 88 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.07.2019 | Комментарии (0)

Azərbaycanlı iş adamı İstanbulda güllələndi 
 

İstanbulun Mərtər rayonunda azərbaycanlı iş adamı tapançadan açılan atəş nəticəsində yaralanıb.

Azərbaycanlı iş adamı ailə üzvləri ilə axşam saatlarında evə qayıdarkən, yaşadığı binanın qarşısında silahlı hücuma məruz qalıb.

Məlumata görə, iş adamı naməlum şəxslərin açdığı 4 atəş nəticəsində ayağından güllə yarası alıb. Yaralı iş adamı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Araşdırmalarımız nəticəsində İstanbulda yaralanan şəxsin iş adamı Rasim Babayev olduğu müəyyən edilib.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 45 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.07.2019 | Комментарии (0)

AİHM Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarovun şikayətlərini təmin edib

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) bu gün “Cəfərov və digərləri Azərbaycana qarşı” işi üzrə qərarını açıqlayıb. AİHM ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 11-ci (birləşmək azadlığı) maddəsində zəmanət verilən hüququnun pozulduğu qənaətinə gəlib və onlara 4500 avro məbləğində pul təzminatı verilməsi barədə qərar çıxarıb.

Şikayət vətəndaş cəmiyyəti fəalları Rəsul Cəfərov, Emin Hüseynov və Səbuhi Qafarov tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinin onların 2011-ci ildə hüquq müdafiə fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə təsis etdikləri İnsan Hüquqları Klubunu qeydiyyata almaqdan imtinası ilə əlaqədar verilib.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 49 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.07.2019 | Комментарии (0)

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və turizm vəziri Əbulfəs Qarayevə,

Dəyərli kolleqa,


  Sizin Talış-Muğan mahalının, elmi adı Talış-Muğan mədəniyyəti adlanan ulu bir tarixə etinasızlığınız, hazırda bütöv bir xalqın keçmişinin yadıgarlarının ya kustar, şəxsi maraq və qərəzçilik zəmnində məhv edilməsi prossesi, intensiv davam etməkdədir. Ölkədə digər nazirliklərə baxanda, az-çox, yenə, normal olmasa da, uzun illər rəhbərlik etdiyiniz nazirliyə münasibət çox da qeyri-neqativ deyil, amma, Ölkə miqiyasında bölgələrə, millətlərə münasibətdə, yanaşmada ayrı-seçkilik, sahələriniz üzrə fərqli olması hiss olunur, ələlxüsüs Talış-Müğanın mədəni irsinə, bu, daha qabarıq şəkildə diğərləşdirməyə münasibətdə susqunluğunuzla saxtalaşdırmağı mukafatlandırmanızdır.
  Bütün bu qayğısızlıq və süni biganəliyiniz yəqin ki, formalaşdırılmış Dövlət siyasətinin bir hissəsi olaraq, Talış xalqının asimliyasiyasına xidmətə yönəldiyini nəzərinizə çatdırmaqla, təhsildə və digər humanitar sahələrdə yaradılan qeyri anormal mühitin yaratdığı və daha da şiddətli formada törədə biləcəyi fəsadlara, ən azı, bir ziyalı kimi, icra etdiyiniz vəzifə imkanlarından istifadə ilə, maneə yaratmamağınız, daima tərəfimizdən böyük təəcübə səbəb olur! 

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 88 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.07.2019 | Комментарии (0)

Заявление Талышского национального движения

 

1 июля 2019 года мы от имени талышского народа обратились с открытым письмом к сопредседателям Минской группы ОБСЕ в связи с активизацией переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха, выразили готовность участия талышской делегации в мирной конференции, которая определит судьбу не только спорных территорий, но и территорий компактного проживания коренных народов Азербайджана, а также подчеркнули необходимость незамедлительного освобождения одного из лидеров Талышского национального движения, известного ученого и журналиста Фахраддина Абосзода, незаконно удерживаемого в СИЗО Государственной службы безопасности АР в Баку. Для сведения копия письма была направлена в Администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева и Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 154 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.07.2019 | Комментарии (0)

Mahmudov Rovshan - Minister of EnergyInterview of the Minister Government in Emigration of the Talysh-Mugan Autonomous Republic


According to www.tolishstan.com,
 From time to time, government ministers in the Emigration of the Talysh Mugan Autonomous Republic and members of the Talysh National Movement give an interview to YouTube channel TMV1 tv 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 127 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 24.07.2019 | Комментарии (0)

HƏSƏN ZƏRDABİ   DİL DAVASI

Bavücudi ki, lahıclar onlardan ağılsız deyillər. Tamam lahıc hamısı misgərlik sənətini işlədir və öz sənətlərində kamildirlər və ətraf türklər kimi bədhesablıq eləmirlər. Amma cifayda bu davanın axırı məlumdur. Nə qədər onlar səy eləsələr türklər onları sel kimi basıb qərq edəcəklər.

Badkubeh -

Bu fars tayfasının dili ilə ətrafda olan və ya sonra gələn türk tayfasının dilinin arasında dil davası başlanıb. O ki, içəridə Şəki və Şirvan vilayətlərində olan tatlardırlar, onların hamısı türkləşib. Bircə Şirvanda Lahıc kəndi qalıb ki, bu halda da fars dili danışır və onların da belə qalmağına səbəb onlar sakin olduğu yerdir ki, dağ təpəsində olduğuna gediş-gəliş az olub.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 52 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.07.2019 | Комментарии (0)

Kadın sporcu altın madalya kazandı, Kürdistan Bayrağını açtı
image

PeyamaKurd - Cuma günü İran'da yapılan bir yarışmada birinci olan Kürdistan Bölgesi'nden bir kadın vücut geliştiriciye, altın madalya ödülü takdim edildi. Kadın sporcu, madalyasını almak için podyuma çıktığı sırada Kürdistan bayrağını kaldırdı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki Ranya vilayetinden Dilgoş Abdullah, Powerlifting Iran Women etkinliğinde diğer rakiplerinin önünde yer alarak altın madalyayı kazanmaya hak kazandı. Kürt sporcu deadlifts ve bench press gibi etkinliklerde yer aldı.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 73 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.07.2019 | Комментарии (0)

Talış Muğan Muxtar Respublikasının prezidenti Ələkrəm Hummətov cənabları  Talış jurnalistləri təbrik etdi  
XIX  əsrin sonlarında, 144 il bundan əvvəl, bu günkü tarixdə, tək-tək ziyalılardan biri olan Həsən bəy Zərdabi, öz bilavasitə şəxsi vəsaiti hesabına, xalqın həyatının müasirləşməsində və yaşamının təminatında dilin rolunun mühümlüyünü anaraq, o vaxt, Qafqaz tatar dili adlanan, türk dilində ilk  "Əkinçi" qəzetini dərcinə başladı və bu gün... Azərbaycan Respublikasında mətbuat günü kimi bayram edilir. Çox yəqin ki, həmin dövrlərdə də, indiki kimi, həmin Rusiya imperiyasının Cənubi qafqaz qəzalarında digər  millətlər, Talışlar, Tatlar, Ləzgilər və digərləri yaşayıb, amma onların öz milli qeyrətinə sahib kişiləri ya olmayıb, ya da olub, amma gələcəyin necə olacağını anlamayıb, bu günkülər kimi, hümmətçiliyin girdabından çıxmağa cürət, yaxud cəsarətləri olmayıb!...
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 284 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.07.2019 | Комментарии (0)

Отчаянье «старой гвардии» алиевского клана

 
 
 

 

Правящий режим современного Азербайджана основан на клановой системе управления. Исторически его корни связаны с региональной раздробленностью населения этого закавказского государства, появившегося в сложившихся границах лишь в начале ХХ века. И до сих пор азербайджанское общество так и не сумело создать полноценное единое национальное государство: оно остается раздробленным по этническим и земляческим контурам. Если коренные народы (талыши, лезгины и др.) консолидировались или консолидируются (с разным успехом) вокруг национальной идеи, то в среде землячеств сложились кланы с разными сферами и степенью влияния. К кланам Азербайджана можно также отнести еразов (переселенцев из Армении, которых официальная пропаганда называет «западными азербайджанцами») и гразов (тюркофонов из Грузии).

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 55 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.07.2019 | Комментарии (0)

СМИ: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Источники из Ашхабада сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, об этом рассказал «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. По его словам, источники сообщили об этом со ссылкой на знакомых из спецслужб. Дата и причина смерти не сообщается. Блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) со ссылкой на оппозицию написал, что Бердымухамедов мог скончаться от острой почечной недостаточности.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 55 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.07.2019 | Комментарии (0)

Haydar Sahin 

Zaza xalqının ğorkəmli şəxsiyyəti, Haydar Şahinin, TMMR mühacir hökumətin baş naziri Rəhim Mirzayevlə müsahibəsi.


Merhabalar değerli okuyucu ve değerli dostlar,

07.07.2019 tarihinde Taliş halkını yakından tanımak için iki Taliş’li dostla Köln’de bir araya geldik ve sizlere Taliş halkı üzerine Rahim Mirzayev ile kısa bir söyleşi hazırladım. Alta soruları ben yazdım ve Rahim bey cevapladı.
Rahim bey kendisi; „Taliş Muğan Muxtar Respublikan Muhacir Hükümetin Baş Naziri‘dir Yani „Taliş Mugan Özerk Cumhuriyeti Muhacir Hükümeti Başbakanı’dır“ Kendisini bize bu şekilde tanıttı.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 238 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.07.2019 | Комментарии (0)

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədr, "Tolışon Sədo" rujnomə sərredaktor Rafiq Cəlilov de “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafoti təltif bıbu.

Tolışi Mığonə Muxtara Respublika Prezidenti

SƏRƏNCOM N: 001\2019 

1. “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafot ofəyə bıbu.
2. “Zərinə ğələmi xıvand” devlətə mukafot çı Tolış Mığonə Muxtara Respublika əmloke və de TMMRİ-i prezidenti Sərəncomi doə bedə.
3. Sərəncom doə bə rujiku ğıvvədəye
Tolış Mığonə Muxtara Respublika prezident:  Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə
Haaqa, Niderland  (tarix)
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 190 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 20.07.2019 | Комментарии (0)

Miralamov Emil - Minister for Emergency Situations and Special Services


Interview of the Minister Government in Emigration of the Talysh-Mugan Autonomous Republic


According to www.tolishstan.com,
 From time to time, government ministers in the Emigration of the Talysh Mugan Autonomous Republic and members of the Talysh National Movement give an interview to YouTube channel TMV1 tv 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 153 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.07.2019 | Комментарии (0)

Almaniyada “Miqrant alverçiləri”nə qarşı əməliyyat: 29 nəfər saxlanıldı – FOTOLAR


Bewaren
esger emeliyyat
Simvol Foto © pixabay.com

AzEuroNews.com  ►Almaniyada Federal Daxili İşlər Nazirliyinin “BFE Plus” xüsusi təyinatlıları “miqrant alveri” ilə məşğul olan şəbəkəni çökdürüb. AzEuroNews.com xəbər verir ki, alman polisi əvvəlcədən müəyyən edilən 39 adresə eyni anda basqın edib.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 54 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.07.2019 | Комментарии (0)