search
menu
person

NEWS AND UDATES


« 1 2 ... 20 21 22 23 24 »

 

 
 
 
 

 

Nurəddin Xoca: Ramil Səfərovu qəhrəman saymıram, heç Mübariz İbrahimovu da qəhrəman saymıram

“Ermənilər güclü xalqdır”. Bu sözləri “Boz qurd batalyonunun komandiri” olmuş Nurəddin Xoca deyib.
BakuNews “Boz qurd batalyonunun komandiri” Nurəddin Xocanın İnterpress.az-a müsahibəsini təqdim edir.

O bildirib ki, “Yox, baş kəsmək qəhrəmanlıq deyil. Ümumiyyətlə, son vaxtlar qəhrəmanlıq yaman dəbdədir. Mən Ramil Səfərovu qəhrəman saymıram. Əslində, heç Mübariz İbrahimovu da qəhrəman saymıram. Çünki, o, nizamnaməni pozmuş, hərbi hissəni təhlükə altına qoymuşdu”.


- Çox maraqlıdır, bu qədər döyüş videoları var, bəs onları kim çəkirdi? Mən o qədər döyüşmüşəm, görməmişəm. Əsgər səngərdən çıxa bilmir bayıra, operatoru haradan tapır? Çingizi kim çəkib bilmirəm. Gəlib arxada beş-altı uşağı yığıb bir yerə, havaya bir-iki güllə atırdılar. Yaxşı ki, o vaxt mobil telefonlar olmayıb. Yoxsa batıb gedərdik.
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 303 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 20.12.2018 | Комментарии (0)

 

"Lənkəran, Lerik və Astaranın əksər məktəblərinin siniflərində bir nəfər də olsun qız yoxdur. Bu heç də yaxşı hal deyil. Cənab nazir siz bu məsələyə necə baxırsınız?".

"Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən "Azərbaycanda İnsan Kapitalı üzrə Forum"un panellərində müzakirələr zamanı İsveçrənin Cənubi Qafqaz üzrə Əməkdaşlıq Ofisinin regional direktor müavini Simona Haberli Azərbaycan təhsil naziri Ceyhun Bayramovdan soruşub.

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 107 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 20.12.2018 | Комментарии (0)

                                                                              MİLLİ MӘSƏLƏ (II)

Mövzuya başlamazdan vväl bir nöqtәni diqqәtә çatdırmaq istәyirәm. Tarixin müxtәlif dönәmlәrindә bir çox xalqların şәrqdәn qәrbә mцraziyyәsi istisnasız faktdır. Yәni bәzi xalqlar tez, bәzilәrә gec, bütünlükdә isә demәk olar ki, hamý miqrasiya ediblәr. Bu prosesin müxtәlif obyektiv sәbәbläri olsa da, sonda köç etmiş xalqların başqa xalqların rәzilәrin zәbt etmәsi ilә nәticәlnmişdir. Özü-özlüyündə tarix nöqteyi-nəzərdən bu normal bir prosesdir. Çünki bütün xalqlar öz ilkin vətəndələrinə qaytarılırlar, dünya əhalisinin kərəviyyatı Sibir və Mesopotamiyada cәmlənmәlidir.
Bu proses eramızdan vväl başlasın, orta əsrlərdəki qädər davam etdi. Mәhz bu dövrdә, daha Həqiqətən, IX - XI әsrlәrdә türk tayfaları Uraldan keçәrәk Orta Asiyaya, ordan da Kiçik Asiya, Cәnubi Avropa, İran, hәtta Mesopotamiyaya qәdәr yayılmışlar. Sözsüz ki, köç edənlər yeni məntəqqəlilərə əsasən də boş yerədirrdə məskunlaşırdılar. Buna müasir Azərbaycan da aydın görmәk olar. Yaşayış üçün daha faydalı olan dəniz sahili vә dağın əla yerləri halisi xaricində qeyri-türklärdən ibarәtdir. Bir çox hallarda gəlmәlәn Doğrudur, sonrakı dövrlәrdә dә müxtәlif hakimlәr tәrәfindәn insanların toplu şәkildә köçürülmәsi mәlumdur, amma bu köçürülmәlәr mütәmadi xarakter daşımır.

Категория: TARİX | Просмотров: 86 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.12.2018 | Комментарии (0)

                                                                                        MİLLİ MӘSӘLӘ (I)

Son zamanlar müşahidә etdiyim çox ciddi proseslәr mәni bu haqda öz düşüncәlәrimi yazmağa mәcbur edir. Bәri başdan deyim ki, Azәrbaycanı İsveçrәdә olduğu tәk bәrabәrhüquqlu xalqların yaşadığı әdalәtli bir ölkә kimi görmәk әn böyük arzumdur. Lakin çox tәәssüflә qeyd etmәliyәm ki, hazırda müşahidә etdiyim cәmiyyәt mәni arzularımda pessimizmә qapılmağa vadar edir. Bu mövzu bir statusa yerlәşәcәk qәdәr kiçik olmadığı üçün bir neçә statusda fikirlәrimi bölüşmәyә çalışacağam. Bilirәm, hazırkı Azәrbaycan cәmiyyәtindә hakim olan ideologiyanın tәsiri altında mәnә hücum edәnlәr olacaq. Amma bildiyimiz hәqiqәtlәri ona görә demәyә borcluyuq ki, cәmiyyәtdә qeyri - sağlam tәfәkkürün qarşısını ala bilәk.
Ya Allah!

Категория: TARİX | Просмотров: 97 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.12.2018 | Комментарии (0)

MİLLİ NATAMAMLIQ VƏ YA QAPALI DAİRƏ

Son gündarı hadisələr bir daha sübut edir ki, bizd bir milli natamamlıq sondromu var. Bir xalq üçün bu çox acınacaqlıdır. Bu natamamlıq inanclı, atatist, liberal, mühafizəçi düşüncədən asılı olmayaraq, cəmiyyətin ksəriyyətindəki özünü büruzə verir. 
Birn birinci, cəmiyyәtdә qorxaqlıq hissi pik hәddindәdir. İnsanlar özlərini itirməmiş, etiraz etsә döyülmәkdән, hәbs edilmәkdән çox qorxurlar.
İkincisi, cəmiyyətdə bir ümidsizlik hökm sürür. İnsanların gәlәcәyә olan ümidlәri mәyusluqdan ibarәtdir.
Üçüncüsü, cəmiyyətdə bir qəddarə hissi hökm sürür. İnsanlar qüclülärin qarşısında qorxduqları kimi, gücläri çatdıqlara qarşı çox qäddardırlar. Sanki onların bütün problemlәrinin günahkarı güclәri çatdıqları adamlardır.
Dördüncüsü, cämiyyätdä tährif edilmiş däyärlär sistemi hakimdir. İnsanların səsländirdikläri şüarlar sәmimi deyil, yalnız täzahür xatirinädir.
Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 77 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

Talish HuseynovƏləkrəm Hümmətzodə ve 49 diğer kişi ile birlikte.
2 saat · 

ƏləkrəmHümmətzodə

Vey hurmətinə Toloşon!
Çox hörmətli Talışlar!
Bu günlərdə bir millət olaraq, bizdən asılı olmayan səbəblərdən, bir Talış övladının, haçansa baş verən, insanlığa sığmayan, vəhşilik nümünəsi kimi qiymətləndirilməli bir əməlin həqiqi sifarişçisi barədə dediklərindən sonra, Ölkədə hakimiyyəti mənimsəmə yolu ilə ələ keçirən prezidentin köməkçisi Əli Həsənov, əlində olan mətbuatın bütün növlərini səfərbər edərək, həmən Talış balasını birbaşa separatçılıqda qınamağa cəhd etdi.
Deməli, ən yüksək səviyyədə biz Talışlara ölkədə, bu ölkəni öz vətənimiz sayaraq, baş verən hadisələrə qiymət vermək, münasibət bildirmək haqqına malik olmaq istəyimiz,-separatçılıqmış!

Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 217 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

ƏLİ NASİR ~ 60

Əli Nasir, Həxi Şair, yolə Bo,
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Liki Veri - Kusəkan, İspandiyon,
Ğıbonəli Əli nomdə mərdə son,
Lankonədə çəşı oka bə devron,
Şuk kajone, tı nığodə ha Xıdo! 
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Bəmə komək Xıdoy bəbə, votdəbin,
Ğoymə amburə doy bəbə, votdəbin.
Qeroy zoə qeroy bəbə, votdəbin,
Im umiyon jimon dəvarde hejo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ğəm noy, yolə Ahurəməzda nomi
Çokoş Tolış? Xəbə səy, doy səlomi.
Con ovı kay, vəşəyş tı bənə şomi,
Voteş bəpe ço nıvəşo çəmə ço?
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo
.Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 133 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (1)

                                                                            Ərəb müəllifləri Talış haqqında

“Taylasan” sözünün özünə gəldikdə isə bu söz yalnız və yalnız “talış” sözünün cəm formasından başqa bir  şey deyildir. İlk məxsusi adı “sataquş” olan və hətta Bisutunda da həkk olunan bu xalqın adının “talış” şəklinə düşməsindən danışarkən müasir İran tədqiqatçısı, tatşünas və talışşünas, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri doktoru Əli Əbdoli yazır:
“Talış xalqına məxsus adın ilk formasının sataquş olduğu, Haxəmənişi (Əhəməni) kitabələrində bu adm yazıya düşdüyü və sonra onun heç bir qaynaqda qeyd olunmadığı nəzərə alınarsa, onda Haxamənişilərdən sonrakı dövrlərdə sataquş adı taquş şəklinə düşməlidir və belə olan surətdə kadus adı taquş adının qeyri-şərtsiz yunan variantı olacaqdır. Taluş - talış adı isə taquş adının daha sonrakı dövrlərdə təşəkkül tapmış İran tələffüzüdür.”17. Beləliklə, “taquş”u yunanlar “kadus” ifadə etdiyi kimi, ərəblər də “talış” sözünü “taylis”, “taylas” şəklində ifadə etmişlər. Sözün sonuna artırılan “-an”, on” şəkilçisi isə bir çox İrandilli xalqların dillərində olduğu kimi talışca da cəm şəkilçisidir18. İbn-Xordadbeh “Azərbaycan mahalının şəhər və rustaqlan” haqqında olan hissədə dolayısı ilə Taylasan torpaqlarının siyasi tarixinə də toxunmuşdur. 
Категория: TARİX | Просмотров: 102 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

                                IX əsr müəlliflərinin Talış haqqındakı qeydlərinin təhlili

IX əsrdə yaşayıb-yaratmış ərəb coğrafiyaşünas səyyahlarının əsərlərində əks olunmuş məlumatların təhlilinə başlamazdan əvvəl, Azərbaycan və ümumilikdə Xilafətdə o zaman mövcud siyasi, iqtisadi, ictimai, mədəni proseslərə nəzər salmaq yerinə düşərdi. Bu zaman Xilafət taxtı Abbasilərin əlində idi. Abbasilərin Xilafət taxtına sahib olması islam dünyasında böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdu. 750-ci ildə Abbasilərin hakimiyyət başına keçməsindən sonra soy kökləri ilə Peyğəmbər səlavətullahın xanədanına bağlı olan Abbas və Əli oğulları arasında ziddiyyətlər kəskinləşdi və onlar bir-birilərinə düşmən oldular. O zamandan başlayaraq müsəlmanların rəhbər seçimində təfriqə daha da gücləndi. Rəhbər seçimində demək olar ki, müsəlmanlar 2 hissəyə ayrıldılar: I. Abbasi hakimlərinin “əmir-əl-mömün”lüyünü həm zahirdə, həm də batində qəbul edənlər. 
Категория: TARİX | Просмотров: 89 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

      Talış xalqın liderin  , Əli Həsənova cavabı .

    www.tolishstan.com saiti Talış xalqın Liderinin facbook səhifəsinə istinad məlumatı yayır .

     Talış Muğan Muxtar Respublikasının prezdenti cənab Ələkrəm Hümmətov , Əli Həsənova cavab verdi .

"turkustan.info" rəsmi qeydiyyatla var, "tolishstan.info" adında  qəti olmaz!
 "Tolirant" bir ölkənin Prezident köməkçisi, Əli həsənov belə məsələlərə və öz həmvətənlərinin təhqirinin təşkilinə rəhbərlik edir, amma savaddan çox kasada oxşayır, belə ki, haqqında danışdığı insanların belə, ad-familiyalarını savadlı səsləndirə bilmir.
 Hə...demə dəyirmanımız da varmış! 
Категория: SIYASƏT | Просмотров: 252 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

Обращение Талышского Национального Движение
к талышским общественно-политическим деятелям и активистам

  Председатель Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики, один из лидеров Талышского национального движения, известный ученый-талышевед и политический обозреватель Фахраддин Абосзода, задержанный 6 сентября Люберецкой полицией по запросу об экстрадиции со стороны Азербайджана, уже более трех месяцев остается под незаконным арестом в СИЗО-6 г. Коломна (Российская Федерация). Продолжается прокурорская проверка по делу об его экстрадиции. Это дело, получившее резонанс как среди талышей по всему мире, - и в первую очередь, талышей Азербайджана, Ирана, России и Европы, - так и в российских СМИ, является своеобразной лакмусовой бумагой в Талышском вопросе: оно определяет, с одной стороны, силу и амбиции Талышского движения и его деятелей, а, с другой, отношение великих держав (и в частности, России) к будущему Талышистана. Оба вопроса безраздельно связаны друг с другом. Только действуя единым фронтом, только вставая на защиту друг друга, талыши могут дать отпор своим врагам и показать миру свою силу!
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 95 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.12.2018 | Комментарии (0)

Təxminən 10 gün öncə Masallı rayonunda dəhşətli hadisə baş verib. Məlumata görə Masallı rayon DYP-nin baş serjantı Rəcəbli Azər Elxan oğlu xidmət apardığı zaman içkili halda “avtoşluq” edən sürücüyə dur əmrini verib. Ancaq sürücü onu saxlamaq istəyən polisə öz aləmində “dərs” vermək üçün avtomobili onun üzərinə sürüb. 35 yaşlı polisi avtomobili ilə vuraraq yol kənarına atan sürücü heç nə olmamış kimi hadisə yerindənb uzaqlaşır. Bundan sonra DYP əməkdaşı ağır kəllə-beyin tramvası ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, hal-hazırda da vəziyyəti ağırdır. 
Категория: TALİSH | Просмотров: 188 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.12.2018 | Комментарии (0)

                                                                                 ZAZALAR

   TARİH

    Zazalar, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında yaşadıkları soykırım, sürgün ve sistemli asimilasyon politikaları nedeniyle, diğer halklara göre geçikmeli olarak 1980´lerin ortalarında Ulusal anlamda örgütlenmeye başlayabildirler.  

-Zazaların kullandıkları Dımli / Dımili ismini Deylemi´lerle ilişkilendirerek Zazaların Deylemi olduklarını ve  945 - 1055 yılarında, Deylemlilerin kurduğu İran ve Irak'ta hakimiyet sağlayan İrani ve Şii karakterli bir hanedan olan Büveyhiler hanedanını da Zazaların kurduğunu yazmış tarihçiler vardır. 

-Sasani hanedanlığının, SASA-ZAZA isim benzerliğinden yola çıkarak ZAZA olduğu ifade edilir.
-Zaza isminin geçtiği en eski kaynak, Ahemeniş İmparatoru l. Darius´un MÖ 5. yüzyılda bir çok dilde hazırlattığı Behistun yazıtında ´´Zazana´´  Fırat-Dicle hevzasında bulunan bir yerleşim yeri olarak geçer.
-Tarihçi R. Blaga, Iran halkları el kıtabında,“Muşkiler, Huriler, Tabariler, Gilanlar, Amollar, Deylemliler ve Zazalar; Kürtler‘in ataları Medler‘den ve İranlılar‘ın ataları Aryaniler‘ den 1.000 yıl önce bölgeye geldiler” yazar... 
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 280 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 16.12.2018 | Комментарии (0)

LƏNKƏRAN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ

Sovet dövrünün qəhraman pioneri var idi: Pavel (ruslar ona Pavlik deyirdilər) Morozov! Bu Pavel Morozova bir çox pioner düşərgələrində hətta heykəl də qoyulmuşdu. Kim idi Pavel Morozov? 14 noyabr 1918-ci ildə Rusiya Federasiyasının Tobol quberniyasının Qerasimovka kəndində anadan olmuş və 3 sentyabr 1932-ci ildə həmin kənddə qolçomaqlar tərəfindən qətlə yetirilmiş adi bir pioner. Bəs Pavelin qəhramanlığı nədə idi? Pavelin 1932-ci ilin fevral ayında atası Trofim Morozovun məhkəməsində atasının üzünə durması onu Sovet ideologiyasında qəhraman səviyyəsinəcən qaldırmışdı, baxmayaraq ki, məhkəmə Pavelin azyaşlı olduğunu əsas gətirərək, onun ifadəsini qəbul etməmişdi. Pavlikin məhkəmədə çıxışını o vaxtkı güc strukturları, xüsusən Xalq Daxili İşlər Komissarlığı, ona və anasına təzyiqlər etməklə təşkil etmişdi…

 
Категория: TALİSH | Просмотров: 89 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

MİNİLLİKLƏRİN YADİGARLARI

Картинки по запросу ləvəngi

MİNİLLİKLƏRİN YADİGARLARI

 

O gün “sağlamlıq haqqında” arayış almaq üçün poliklinikaya getmişdim, baş həkim məni görən kimi “Cəlilov, sənin işin necə oldu?” (mənim I qrup əlillik almağım üçün etdiyim çoxsaylı şikayətlərin bəhrə verib-verməməsini soruşurdu), qayıtdım ki, “heç necə, rüşvət verməsəm mümkün deyil”. Baş həkim mənim bu etirafıma gülümsündü, həmin gülümsəmədə rüşvət piramidası üzərində qurulmuş səhiyyə və sosial müdafiə nazirliklərinin mənim üzərimdəki qələbələrini hiss etdim, zatən mən məğlubiyyətimi bir neçə aydır ki, özüm də qəbul etmişəm, daha bu istiqamətdə heç çabalamıram da. Bunu niyə yazdım, yazımın məzmununa nə dəxli, bilmədim, amma girişdə nə isə yazmalı idim də…

Категория: TALİSH | Просмотров: 79 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

“Köhnə bazar” ətrafındakı küçələr niyə təmir olunmur

 

 Son vaxtlar Masallı şəhərində küçələrin abadlaşdırılması istiqamətində nəzərəçarpacaq işlər görülür. Ölkə başçısının sərəncamına uyğun olaraq  şəhər mərkəzində 20-yə yaxın küçənin asfaltlanmasına, əksəriyyətinin kənarlarına səki çəkilməsinə, işıqlandırma sistemlərinin quraşdırılmasına başlanılıb. Hətta kənd yollarının 30 kilometrə yaxını- (Miyankü-Hişgədərə-Şatıroba- Eminli-Qarğalıq-Səmidxan-Seybətin və s) asfaltlanıb və bu işlər davam edir. Bütün bu işlər minnətdarlıqla qarşılansa da, əksər insanları bir sual maraqlandırır-niyə ən ucqar küçələr belə asfaltlansa da, “Köhnə bazar” deyilən ərazinin arxasından, eləcə də oradakı şadlıq saraylarının qarşısında keçən, hər gün minlərlə şəxsin istifadə etdiyi, yayda tozundan, qışda palçığından  insanların əzab çəkdiyi küçələr asfaltlanmır?

Категория: SOSİAL PRABLEMLƏR | Просмотров: 79 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

Masallıda  1 həftədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 işçisi intihar edib

 

İntihar edənlərdən birinin xeyli kredit borcu olduğu bildirilir

Dekabr ayının son həftəsində - 6-sı və 9-da Fövqəladə Hallar nazirliyinin  Masallıdakı Yanğından Mühafizə Dəstəsinin 2əməkdaşı özünü asıb. 1-ci hadisə Masallı rayonun Həsənli kəndində baş verib. 32 yaşlı, bir neçə uşaq atası, FHN Masallıdakı YMD-nin işçisi Eminov Elşad Qismət oğlu həyətlərindəki tövlədə özünü asıb. Onun kifayət qədər əmək haqqı olub, eləcə də iqtisadi cəhətdə çətin durumda yaşamadığı bildirilir. Lakin E. Eminovun son vaxtlar çox əsəbi, aqressiv olduğu barədə də söhbətlər dolaşır.

Категория: SOSİAL PRABLEMLƏR | Просмотров: 83 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

HƏROMZODƏ

De duy ıştə vırə şin kardəkəson,
Bımi- bəy şat be- be sin kardəkəson,
Iştə rəğı- rişə qin kardəkəson...
Noydən bə jələvni nom: həromzodə!

Jıqonə odəmon muftəxor bedən,
Bo pey şəkə bedən, bo jiy mor bedən.
Rostəti məsədə quşdə kor bedən,
Noydə bo həxi ro dom həromzodə.
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 183 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

İngiltərədə "Arsenal"la Avropa Liqasının qrup mərhələsinin VI tur matçından əvvəl "Qarabağ" klubunun təşkil etdiyi mətbuat konfransına yerli jurnalistlər biganə münasibət göstəriblər.
 
AZXEBER.COM report-a istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Qurban Qurbanov və futbolçu Maksim Medvedevlə görüşə cəmi 3 media nümayəndəsi qatılıb.
Категория: İDMAN | Просмотров: 90 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

   Talış  Muğan  Muxtar  Respublikası Mühacir höküməti

                                   Sər vəziri (Baş naziri)

     Almaniya Federativ Respublikası                                      02.12.2018 il

  TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri(Baş naziri) əğəye Rəhim Mirzəyevin sədrliyi ilə fəaliyyət göstərən, Fəxrəddin Əbboszodənin və Muxtar Respublikanın, siyasi münasibətlərə uyğun şərlənərək, həbs edilən vətəndaşlarının Müdafiə komisiyasının 
                                                                                M Ü R A C İ Ə T İ :
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 353 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)


 
  •  
İsraildə niyə xərçəng yoxdur? - Yəhudi həkim xərçəng və qriplə bağlı hər şeyi danışdı
 
 
   
Ağacları yarpaqlarını töküb, səma bozun 50 çalarına bürünəndə, günəş sanki əlvida deyib buludların arxasında gizlənəndə, soyuqdəymə qonaq gəlir. Bəxtimiz gətirsə, sadəcə boğaz ağrısı, burun axma ilə yola verə bilirik, Ən pis halda isə qızdırma, sümük-əzələ sızıltısı, sanki rəndə udmuş kimi boğaz sızıltısı əhvalımızı qara əskiyə bükür. Bəzən hətta sıradan saydığımız qrip virusu minlərlə can alır.
Категория: ELİM VƏ İNKŞAF | Просмотров: 86 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

Samit Hacıyev...
27 sor çimi bə nav - 20 noyabr 1991-minə sorədə
Azərbaycan SSR-i devlətə xadimon bıə vertolyot Xərəboği Qarakənd di neziyədə de "zəmin-həvo" raketi jə be. Həminə vertolyoti jəy həxədə curəbəcurə fikron hestin. Rəsmi məlumat ıme ki, həminə vertolyoti ermənion jəşone, əmo qeyri-rəsmi həminə vertolyoti AXC üzvon jəy barədə məlumaton qeş-qeşi doə bedən.
"Tevbə" cəmiyyəti sədr Hacı Əbdul iddio kardedə ki, həminə vertolyoti de AXC rəhbəron təklifi Qatır Məmmədi jəşe. Bı versiya bovə nıkarde hiç əsos ni, çumçiko həminə vertolyotədə AXC fuksioneronədə i kəs - Tamerlan Qarayevən pərəninbe, əmo əv lap oxminə qəmədə bə vertolyot penıştedəni. AXC Azərbaycanədə hukuməti bə dast səcəğin Qatır Məmmədi həbs kardedən, Qatır Məmməd zindonədə ğəfil mardedə, demiyən Qarakənd faciə əsl səbəbkoron nom niyo kardedən. Tosə ısətən niyoy.
***

Категория: SIYASƏT | Просмотров: 85 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

MARK RUTTE: Handen schudden gaat premier na fietsongelukje even niet heel goed af.

Tərcumə .MARK RUTTE  veləsibet qəzası edib , ondan sonra yaxşı gedir. Təqribi belə .
Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 90 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

Категория: XƏBƏRLƏR | Просмотров: 87 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

Категория: SIYASƏT | Просмотров: 106 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

Tmmr Mühacir
29 сентября

TMMR-in Muhacir Hokumetinin, Teşkilatlara muracietleri davam edir ve bu muracietlerden birine Avropa Parlamentinden Bir Başa cavab mektub qelib.Bu muraciet de Talışın butun problemlerinden xeberdar oldugunu deyilir, ve buna cavab olaraq her bir Talış ugrunda, gorulen işe, Avropa olkeleri destey vermeye hazirdi.

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 178 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

    Ve marağinə iyən məntiqinə video matirale . Çı video fəlsəfi mənaj hısdije , əsasən bəçəmə Tolışon ve aide . Əmə həmişə ışdən ışdəni jəydəmon , pəxləti kardedəmon , i yəndi həvatedəmon, bəyəndı soyb beşidənimon .Kənadə bəmə deyə kardə kəson bəçəmə zuy heyranin , vindən i qılə tolış əçəvon daqlə zumandə merdonsa bə nave . I millət ışdə zu zındəni , bışdə zu ğıymət nudəni tarsedə , hıjo bımi bəyro ko kardej fikirədə , bışdəro hiçi kardej pidəjnije . Həmə kəs i bıbosə har kəs bəşmə hurmət bəka ,saymış bəka ,bəşmə ğıymət bənon .
Категория: TALİSH | Просмотров: 93 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

Активисты с национальными флагами на акции «Бессмертный полк»
Активисты с национальными флагами на акции «Бессмертный полк». Фото: Молодёжное крыло Талышской диаспоры России/ok.ru

В СИЗО Коломны ожидает экстрадиции в Азербайджан недавно арестованный талышский ученый и журналист Фахраддин Аббасов. Его задержали российские полицейские по официальному запросу из Баку. Интеллигента объявили в межгосударственный розыск лишь за то, что он потребовал от азербайджанских властей предоставить его народу право на автономию.

Категория: SIYASƏT | Просмотров: 120 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.12.2018 | Комментарии (0)

Şəhid anasını döydülər, Şəhid övladını həbs etdilər-VİDEO
 
Şəhid anasını döydülər, Şəhid övladını həbs etdilər-VİDEO

Bu gün Şəhid ailələri yenə də şikayətlərinə baxılması üçün paytaxta üz tutublar.

Birdəfəlik müavinət almalı olan Şəhid ailələri polis işçilərinin və mülkigeyimlilərin təzyiqinə məruz qalıb.

Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev bu ilin aprelində 1991-1997-ci il avqustun 2-nə kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda Şəhid olan şəxslərə 11 min manat müavinət verilməsi barədə fərman imzalayıb.

Категория: SOSİAL PRABLEMLƏR | Просмотров: 82 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.12.2018 | Комментарии (0)Siqaret çəkənlər mütləq oxumalıdırlar! Siqaret çəkən adamlar öz orqanizmlərini tədricən zəhərləyirlər. Siqaret çəkən adamların ilk növbədə ağciyərləri mənfi təsirə məruz qalır. Hər nəfəsalma zamanı daxilə gedən siqaret tüstüsü ağciyərləri xaricdən örtən kiçik tükcüklərin mikroskoipik yanmalarına, atrofiyalaşmasına və ölməsinə səbəb olur. Nəticədə isə ağciyərlərə qərtan toplanır və selik əmələ gəlir ki, bu da xroniki öskürməyə səbəb olur. Ağciyərləri örtən tükcüklər özünəməxsus bərpaedici xüsusiyyətə malikdir. Onların yenidən bərpa olunması üçün siqaretdən imitina eləmək kifayətdir. 
Категория: ELİM VƏ İNKŞAF | Просмотров: 83 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.12.2018 | Комментарии (0)