21:48
Hələmoədən az rujəm qətedə
Sahin Hemidli

Hələmoədən az rujəm qətedə

Çı curə ıştəni bəşdə nişodəm,
Az hiççi vindənim, hiççi məsdənim.
Çaşonmən, quşonmən, qəvmən bə rujəy
Tabə iftori vaxt dardən kəşdənim.

Az haruj dı səbri vaxti ov kardəm,
Hejo bə çaşi və vardəm iftori.
Tıləy ov peşomdəm rujə okardəm,
Dənoydəm bəşdə dıl bardəm iftori.

Çaşonmən obedən iftori bə peşt,
Çı iftori surfə mıni kardə şo.
Bəçəy xəyə dıvon az bastedəm peşt,
Lınqonmən, dastonmən dəşedən bə ko.

Çı iftori bə peşt quşonmən obdən,
Məsdəm qəvə-qəvon, məsdəm tasıbon.
Bəçmı zıvoni tık sıxanon omdən 
Çımı dast bə ğələmi bedə posibon.

Rujə qıləy boğe, mı əçəy bılbıl,
Əv çımı dılədə hanə etedə.
Rujə təm-ləzətım dənoə bəşdə dıl 
Hələmoədən az rujəm qətedə.

Şahin Həmidi


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, takım elbise
Category: sosial şəbəkə | Views: 401 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: