Category: sosial şəbəkə | Views: 400 | Added by: tmmrtalish | Date: 07.12.2018 | Comments (0)

Category: sosial şəbəkə | Views: 360 | Added by: tmmrtalish | Date: 07.12.2018 | Comments (0)

Category: sosial şəbəkə | Views: 337 | Added by: tmmrtalish | Date: 03.12.2018 | Comments (0)

Az.R–ku nuə xəbon .
--------------------
Çəmə muxbir xəbə dodə ki, noyabri 29-ədə Boku Olimpiya stadionədə çı Ağdami “Ğərəboğ” futbolə komanda çı Portuqaliya “Sportinq” klubi ğəbul kardəşe. Hənək de 6-1 (şəş-i) hisobi bə Lissoboni komandə xeyr orəxə. “Sportinq”i “Ğərəboğ” klubi vırtı-vılo karde ımi nişon dodə ki, Azərbaycanədə futbolən çı korrupsioneron dastədəy, bəvon futbol ne, çı futbolo çokə ğəzənc dələmud karde lozime. Imiyən ğeyd bıkəmon ki, Azərbaycanədə futbol çı vahabiyon dastədəy.
***
Boku şəhəri Sabunçu rəyoni 3 numrəynə noxəşxonə momonə şebədə Pərvanə nomədə qıləy həkim 10 ruj çimi bə nav bə dınyo omə əğıli, iyən çəy moə noxəşxonədə qirov oqətedə. Bımi səbəb əve ki, çı həminə əğıli xıyzon bə Pərvanə həkimi 100 mənot pul doe zınəşe, ısə boy Pərvanə çəvonku 500 mənot tələb kardedə.
Azərbaycanədə devlətə noxəşxonon bəpe bə əhali bepul xidmət bıko, əmmo ım fakt i kərəən əy subut karded ... Читать дальше »
Category: sosial şəbəkə | Views: 400 | Added by: tmmrtalish | Date: 02.12.2018 | Comments (0)