Главная » Talish xabon
« 1 2

Səlom xosə radio əməson! Şımə har vaxtyon bə xəy!
Imruj Ozərbayconi sayton tojə xəbə pevıloşon ka. Məvotbən, i haftə bənav Ozərbayconi Zıvonon Universitet "Ərməni zıvoni grammatikə" nomədə dərsə kitobi təğdimatış doe. Dərsə kitobi muəllif həmonə universiteti Qafqazəşunasi kafedrə muəllim Huseyn Əsğərove, redaktorış çe Turkiyə Kayseri Erciyes Universiteti Ədəbiyyatə fakultə Ərməni zıvoni iən Ədəbiyyati kafedrə muəllim, professor Ğafar Çaxmağlıye, bo dərsə kitobi ray ənıvışton Ozərbayconi Zıvononon Universiteti Ğafğazşunasi kafedrə mudir professor Əsğər Zeynəlove, Ozərbayconi Zıvononon Universiteti İngilisə zıvoni fonetikə kafedrə muəllim dossent Əmir Cəfərove, cı Ozərbaycon Davlətə Pedaqojiyə Universiteti Zıvonşunasi kafedrə professor Məhərrəm Huseynove, iən Ozərbayconi Milliyə Elmon Akademiyə professor İsmail Məmmədove.
***
Hurmətinə radio əməson, şımə hiç zındəbiyon ki, Azərbaycanə Respublikə elmiyə hovzədə çanə bə ərməniyə zıvoni dığğət hesteb ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 127 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.11.2018 | Комментарии (0)

Әлијевон тојфә режими бә шәһрывандон мүнасибәтәдә гылеј беабуринә фактән Республика ҹәмијјәтәдә бә мүзакирә мевзу пегарде. Һосторо шәһәри 2 нумрә мионә мәктәби ингилисә зывони мүәллим Фуад Меһрәлијев рышвә ныдое сәбәбику бә сәфихонә дәношоне вә че којку беғандышоне. Һәрчәнд ки, әв 6 соре ки, мүәллим ко кардедә, бә ым мәктәб понә сори де барзә бали ғәбул быәбе. Ијо һар манг ыштә мәваҹиби мүәјјән ғәдәри бә директори доеку имтина карде чәвон арәдә бә һесыбеси сәбәб бедәбән. Чими ахырән деј орәхе ки, полисон омин бә чеј кә, әв де зүј бардышоне дәношоне бә психи диспансер, 22 руж әјо огәтә бәпешт, де “руһи хәстә” номи че мүәллимәтику тожнишоне.
***
Бә тарихи мәлуме ки, Советә һакимијјәти дәвардә әсри 60-70 –минә соронәдә бә системи әлејһ бешәкәсон де “руһи хәстә” номи бә сәфихонә дәғандедәбин. Мәгәвужи Илһами тојфә режимән бә ым методи даст ғанде фикир омә. Бә режими әлејһ бешәкәсон ғәтл, бә дырозмүддәтинә зиндонә вә ја дигәр инзибатиә ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 150 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.11.2018 | Комментарии (0)

---------------------------------
Һар гылеј одәми милли шүури бә форма егыниәдә чеј бәштә етноси тарихи даир зынәјон мүһүммә әһәмијјәт һестыше. Толышонән миллиә шүури орәхнә сорәдә хејли зүманд быеәдә, дә чеј бәштә тарихи хејли марағ нишон дое, бә Озорбајҹани мәктәби дәрсә китобонәдә песохтә тарихи бовә ныкарде, бә толышә тарихи даир һәғиғәтон ыштән отырние, еј омуте вә тәблиғ карде веј јолә ролыш быә. Тәбиие ки, ысәт ым ыштәни дәрк, бәштә ришә огарде, ыштәни бәнә әлејдә милләти дәрк кардә проссес һәниән овҹ кардедә, ружбәруж толышә милләти фәрзәндон бә жыго гылеј просеси умжән гынидән, сосиал шәбәконәдә бә толыши тарихи, етнографија, зывони вә с. мевзуон даир дискуссионәдә фәал иштирак кардедән. 
Бәштә ым вотәјон бәнә гылеј мисали бы ружонәдә шаир Забил Мәдожи сосиал шәбәкәдә толышә манг вә һәфтә номон барәдә ож кардә дисскусија нишон дое бәзынем. Бы фикрә мүбадиләдә кали норозијәтион бә нәзәр нысәнәмон, үмумән ым елмиә мүбаһисә толыши миллиә ыштәндәркә п ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 159 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.11.2018 | Комментарии (0)

Оз.Р рәсмијон бу ружонәдә ыштә девләти Конститусија руж ғејд кардышоне. Чими бә нав ыштә пәрчәми ружән дәвунишоне. Сосиал шәбәконәдә гылеј хәбә гарде ки, гуја әвон “Cənub bölgədə” һәтто пәрчәмә шемоншонән тәшкил кардәбән. Әмо аз бә Республика 10-12 гылә сајти нәзәр сәғандыме, бә ым мевзуәдә хәбә раст номим. Воте бәбе ки, Толышыстони вәзифәдарә мәмурон де ПА дәстури жыго гылеј аксија тәшкил кардәшоне. Дә мәғсәди ки, бә толышон ејһам быдон ки, че Озорбајҹани ым тыркә пәрчәм чәвон пәрчәме, ыштә толышә пәрчәми че јодо бекон. Һежо де ым мәнһусә нысығи әвон бә Мирисмајыл Мирәкбәри зоә нүмајишкарәнә тәрзәдә жәго гылеј ҹәзо дошоне ки, толышон чәши быторсонон, һәни бә ыштә миллиә пәрчәми барз карде фикир дәныгынон. 
***
Аз бә пәрчәми мевзу обәгардем. Сыфтә че Әлијевон тојфә девләти Әсасә Ғануни барәдә ыштә фикрон дешмә бахш карде пидәме.
Мәлуме ки, ым Әсасә Ғанун че озәр-тыркон “улу ендәр”и вахтон нывыштә быә. Бә горә әвон әсасшон һест ... Читать дальше »

Категория: Talish xabon | Просмотров: 172 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.11.2018 | Комментарии (0)

1-10 11-14
Категории раздела
Календарь
«  Январь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Всего ответов: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0