Salam
Вчера

Fəxrəddin Abbasova(Əboszodə) AZADLIQ!     Elvin İsayevə AZADLIQ!     Talış xalqına qarşı milli ayrıseçkilyə SON!

Ötən ilin fevral ayının sonunda Rusiyadan oğurlanaraq gətirilən F.Abbasov (Əboszodə) tam bir il DTX zindanında saxlandı. Bu müddət ərzində onun hətta AR-ı Konstitusiya haqları ilə yanaşı bütün insani haqları da kobud şəkildə pozuldu. Onun üzərində ötən ilin dekabr ayından başlanan "ədalət" məhkəməsi 14 fevral 2020-ci il tarixində gözlənilən sonluqla bitdi:- 16 il ciddi rejimli cəza.
 Diqqət edin:  "Ciddi rejimli”!
 Sonradan görəcəyik ki, hakim (keçmiş DTX zabiti) Faiq Qəniyev demə " insaflı" imiş, az-çox "vicdanlı imiş"!
 "Ədalət" məhkəməsində müttəhimin bütün hüquqlarını, ən əsası, müdafiə hüququnu kobud sürətdə pozdu!
Sonra, F.Abbasov(Əboszodə) qohumları
112 0 TMH XABAR
01.08.2020

27 SOR BƏ NAV IM RUJONADA  TOLIŞİ KONSTİTUSİYA AKTİ HOZU KAMONE .

Tolışə-Mığonə məholədə jimon kardə ğurbinə həmvətənon! 27 sor bə nav ım rujonədə, aşişətiədə az de Fəxrəddin Abbasovi-Əboszodə ( Xıdo çə dəstgir bə vırondə roon okə, İnşallah!) de yolə norohəti de çəy rəhbərəti nıvıştə bə Tolışə-Mığonə Respublikə Konstutisiya akti muzakirə kardemone. Bə qoroş norohət bimon ki, çəmə millət, tolışə məholi odəmon bə ozodəti, bə ıştə hartərəfinə ixtiyaron soyb beşe mənən hozzo nin! De dılədoji kali maddondeyqış karde, navədə omə təsisə Xalq Məclisədə bə muzakirə bekarde alternativ variantonmon hozzo kardımone... Soveti vaxti vəzifondə bıə tolışon xəlvəti de Heydər Əliyevi əloqə oqəte, çı İrono omə xəbon, heydərpərəston bardə təxribat-təbliğatonən təhlil kardemone.
70 0 SIYASƏT
30.07.2020

TMH iyən TMMR -i  Ğıbonə İdi təbrik

Ğurbinə Tolışon, ım rujon çı dınyo mısılmonon mığəddəsə rujonin, dınyo mısılmonon, tolışonən çəvon dılədə, Gıbonə idi ğeyd kardedən.  Çə yolə Xıdoku nocımon heste ki, Əv şımə Idə nımojon, boştə milləti əmniyətiro kardə dıvon  iyən şımə bıryə Ğıbonon ğəbul bıkə,!
 Tolışə Mığonə Muxtara Respublika Muhacirə hukumət de ım əzizə, gurbinə rujon munasibəti şıməni təbrik kardedə, boşmə yolə Xıdoku hejo idə rujon rosne noc kardedəmon!
29.07.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin insan haqlarının müdafiə komissiyasının,  B Ə Y A N A T I :

 Son bir-neçə ildə, Azərbaycanda hakimiyyəti adında bir zümrə, birbaşa, bu hakimiyyətin özünün qurucu baniləri tərəfindən düzülüb-qoşulmuş, demək olar ki, qanun, qayda adına bütün norma və öhdəliklər, saya alınmadan, qədim feodal dövrlərinin yazılmamış idarəçilik despotizimi ilə əvəz edilmişdir. İnsanlar və həm də, Talışlar, o cümlədən talışın fədakar övladları, vətənlərində bir millət olaraq, öz ana dilləri vasitəsi ilə yaşamağa, həyatın bütün sahələrində yaradılan saxta maneə və qadağanları dəf etmək üçün, zamanın yaratdığı imkanlardan,-sosial şəbəkələrdən istifadə ilə ehtiraz, təklif və istəklərini bəyan edib yayırlar.
28.07.2020

Talış əsilli gənc bloqer Qurbanov Aslan Əhəd oğlunun qeyri-qanuni həbsi ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının (ATİŞ) BƏYANATI :

İlk öncə Azərbaycan Talışların İctimai Şurası (ATİŞ) olaraq, 12 iyulda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ərazisində çoxlu sayda insan tələfatı ilə nəticələnən təxribat hərəkətlərini müvafiq bəyanatımızla qətiyyətlə pisləsək də  bilavasitə bu  və ölkə daxilindəki (14 iyul)  etiraz aksiyalarından sonra başlanılan haqsız həbslərdən və ölkə xaricindəki milli-etnik zəmindəki qarşıdurmalardan da xeyli narahat olduğumuzu bəyan edir, bu kimi qanunsuzluq və  özbaşınalıqlara dərhal son qoyumasını tələb edirik.  
 
28.07.2020

PCTA condemned arrest of Talysh blogger

 The Public Council of the Talysh of Azerbaijan (PCTA) issued a statement regarding the arrest of blogger Aslan Gurbanov.

27-year-old Gurbanov, suffering from severe epilepsy, was detained on July 14 by officers of the State Security Service using force in the village of Bina. During the arrest, he lost consciousness and fought in convulsions, reads the statement of  the PCTA.

27.07.2020

Talış Milli Hərəkatının, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin, birgəyaşayışa Y A N A Ş M A:

Iyul ayının ortalarında, birbaşa, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində, tam məlum olmayan səbəblərdən, nəticəsiz baş verən qarşıdurmalarda, böyük təəssüf doğuracaq, mənasız insan həyatlarının itirilməsi müşahiyyət olundu. Hər iki dövlətin hakim dairələrinin emosional təqdimatı ucbatından, vətəndaş etirazlarına qismən imkanlar yaradılmaqla, qarşılıqlı qınaq və günahlandırma kompaniyasına start verildi. Əsasən AR-da, uzun illərdən bəri insanların, xalqların mültikultural yanaşmalarında, hələ məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələri də daxil, başlanan, eləcədə ailə tərbiyəsində yol verilən ksenefobiya, qonşu və yanaşı yaşamağa məhkum millətlərə dözümsüz nifrət aşılanması, kütləvi toplaşmalarda, bu münasibətin, qaba əlamətləri özünü hiss etdirdi...
166 0 TMH XABAR
25.07.2020

AMNESTY INTERNATIONAL’S SUBMISSION TO THE COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS

Fakhraddin Abbasov’s whereabouts remained unknown until 1 March, when the Azerbaijani State Security Service reported they had detained him at Baku International Airport on 28 February 2019 following his deportation from Russia. However, Lyubertsy Court officials denied to Fakhraddin Abbasov’s lawyer that a deportation hearing on his case had taken place at their court. Fakhraddin Abbasov’s forcible transfer from the Russian Federation could not have occurred without the knowledge and passive or active involvement of the Russian authorities. Amnesty International has for many years documented serious human rights violations in Azerbaijan.
25.07.2020

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər, bəs Türklər niyə kömək etmir ?

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər.
Bəs yaxşı bir millət iki dövlət dediyiniz, bayrağını yeri gəldi-gəlmədi hər yerdə öz bayrağımızdan çox qaldırdığınız türklər ki avropada milyonlarladı. Niyə onlar azərbaycanlılara qoşulmur ?
Dostluğumda xaricdə yaşıyan çoxlu talış var baxırsan yenə onlardı Azərbaycan türkləri ilə çiyin-çiyinə avropada Qarabağda olduğu kimi erməniyə qarşı vuruşan.
O talışlar ki öz doğma talış dili haqqında adi bir hüququnu dilə gətirən kimi müxalifətli,iqtidarlı üstünə düşüb separatizmdə günahlandırır.
O talışlar ki adları tarix dərsliklərində ümumiyyətlə çıxarılıb(bir Talış Xanlığı var idi onda Lənkaran xanlığın ediblər).
Əvəzində Talış balalarına məktəbdə türk xalqları tarixi keçirilir. Axı talışın nəyinə lazımdı ondan min kilometrlərlə üzaqda Rusiya çöllərində yaşayan hansısa yakutun, üyğururun və s tarixi ?!
25.07.2020

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə Alimon hurmət kardedə , co millatonən bə milləti hurmat kardedən

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə davardə rujon, bəştə yolun, bəştə Alimon, bəştə.... bəştə Xıdo hürmət kardiyədə, jiyedə, hürmət sahibi bedə, co millətonən, bə ə milləti de yolə ğürbinəti münasibət nüşo doydə!...
Kam mandə... dı sor bəbe ki, Tolışon, de anqştə hesobi biyə yolə ruşnəfamonədəy qləy, yolə merd, yolə Tolış, ıştə jimoni, xızoni bə Tolışə milləti jiye roədə ğıbon doəkəs,- Fəxrəddin Əbboszadə, çı zolimon, çəy milləti dışmenon sayədə, dəstigir bə, ğəzomətədə oqəttən, çiç hardə, çoknə jiyedə, vəziyyətiş çoknəye,- veynə tolışon yodən vardənin, nibavardenən, çəvon xəyli tırkə duston heste, çəvon toniko çok nıbəbe!...
İm rujonədə, əsosən Urusiyətədə, xəyli tolış, bə i tikə nuni xoto, ıştə vətəni, zəmini, kali qılon lap xızoniyən oqətəje, şə bə ğəribə keşvər, vəy çı Ğəroboği dardi kəşe bino kardəje.
Vey çok, vey pakizə! “Merdin”!
107 0 TMH XABAR
23.07.2020

Mətbuat günü ,alim-jurnalist Fəxrəddin Boyli Əbboszadəni yada salıb, xatırlayan belə olmadı!

Dünən, Azərbaycan Respublikasında Mətbuat günü idi, ölkənin jurnalist və repartiyorları bir-birini təbrik edib. xatirələrini yad edilməli olanları da yad etdilər, amma onlardan heç kim, Talış xalqımın böyük fədakar oğlu, alim-jurnalist Fəxrəddin Boyli Əbboszadəni yada salıb, xatırlayan belə olmadı! Çünki O, ...Talışdır!
Belədə, hamı Talışa qardaşdır, qohumdur, həmvətəndir, müsəlman qardaşıdır və i.a.və s. Böyük riyakarlıq!...
Talışla qardaşlığının tam mənası, Talışın qul düşüncəsində olub, şəhidliyə sürüklənməsindən keçməlidir!.. Vəssalam!
101 0 SIYASƏT
22.07.2020

Ələkrəm Hümmətzodə : Ozorbəyconi Respublikadə, çəməTolışə-Mığonə məholədə, zvoni kıştəjoni, kam mandə!

Isət Tolışə xızoniyən məhv kardən, əyən kam mandə... be koəti səbəbi, zoon-merdon tərgivətən bən, kinon, jenon be xvand mandən! Qədə-qədə, kinon-jenon de ım taleyi rozi bedən, çəmə namusi, ğeyrəti co milləton sohib beşedən!
Milləti marde çoknə bedə? Jıqo ni?..
86 0 SIYASƏT
1 2 3 ... 113 114 »
Категории раздела
TMH XABAR [259]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [108]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Август 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0