04.12.2018

Arıya baxış Talışlarda .

Arıya baxış Talışlarda .

573 0 Taliys
04.12.2018

Talış toyu adət və ənənə .IRAN

Talış toyu adət və ənənə .IRAN
03.12.2018

Polkovnik Elekrem Hummetovun TMMR nin konfransında çıxışı 1993

Polkovnik Elekrem Hummetovun TMMR nin konfransında çıxışı 1993 tarixi çixişi