26.12.2018

Təhsil Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan nazirliyin şöbələrinə və əlaqədar şəxslərə bəzi təkliflərimi vermək istəyirəm.

Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin Azərbaycanda milli azlıqların dillərinin tədrisi ilə bağlı məlumatı yayılmşdır.Oxucuların və internet istifadəçilərinin rəy və mülahizələrindən də aydın görünür ki, veilmiş məlumatlar reallı əks etdirmir, əksinə, göz görəsi həqiqətləri təhrif edir."Talış dilli məktəblər " ifadəsinin özünün tamam səhf olduğunu nəzərə çarparaq (talış dilli məktəb o deməkdir bu məktəblərdə əsas fənlər talış dilində tədris olunur, halbuku bu, indiki şəraitdə xəyala da gəlmir),Təhsil Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan nazirliyin şöbələrinə və əlaqədar şəxslərə bəzi təkliflərimi vermək istəyirəm:
1)talış dilinin tədrisinə ayrılan 1 saat bu dilin öyrənilməsi üçün qətiyyən kifayət deyil, bunu növbəti dərs ilində 2 saata qaldırmaq  olduqca vacibdir.( çox səhv mülahizədir ki, guya talış dilinin tədrisinə 2 saatın verilməsi Azərbaycan dilini tədrisinə verilən saaları azaldır, çünki bizim müasir məktəblərimizdə xarici dillərdən savayı, bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, hələ üstəlik digər dilli  də Azəbaycan dili vasitəsilə öyrədilir).
26.12.2018

ТМАР в эмиграции поздравляет Лия Александровны Пирейко.

                   27 декабря 2018 г. день рождения Лия Александровны Пирейко, выдающего востоковеда-ираниста, исследователя талышского языка, грамматики и
говоров. 

В 1956-м году молодая аспирантка поехала в Талыш, прожила здесь довольно продолжительное время и все свое время посвятила
изучению талышского языка. Вернувшись в Москву она опубликовала всем нам хорошо известный "Талышско-Русский словарь" и несколько научных статей.
26.12.2018

Bəs, 255 məktəbdə dərs deməyə müəllim hazırlayan, neçə tədris müəssisəsi, məktəb var?!...  Ələkrəm Hümmətov .

Bəs, 255 məktəbdə dərs deməyə müəllim hazırlayan, neçə tədris müəssisəsi, məktəb var?!...  Ələkrəm Hümmətov .

"...Bundan başqa, tədrisi ləzgi dilində olan 108 (I- IX siniflər), talış dilində olan 225 (I-IV siniflər) məktəb fəaliyyət göstərir”.

Azərbaycanda talış dilində tədris verən 225 məktəb var

“Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqları ölkə Konstitusiyası və digər normativ hüquqi aktlarla qorunur. Milli azlıqların sıx yaşadıqları bölgələrdə sosial-iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ekologiya və s. sahələrdə böyük layihələr həyata keçirilir. Hazırda ölkədə milli azlıqların müxtəlif məsələləri ilə, o cümlədən onların etnikmədəni dəyərlərinin qorunması ilə məşğul olan 50-dək qeyri-hökumət təşkilatları, milli mədəniyyət mərkəzləri, ictimai birliklər və cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir”.

Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Etibar Nəcəfov deyib.

25.12.2018

Kabelsiz zareytka düzəltmək .

Salam www.tolishstan.com sayit daimi izləyicileri, Elm və İnkşaf bölümünde, bundan sonra yeni yeniliklər yayımlamağa çalışacağıq. Burda qeyri-adi, maraqlı ixtiralar, məişətdə insanlara vacib olanları sizə çatdırmağa çalışacayıq.