31.12.2018

Tojə sorin mubarəke

Tojə sorin mubarəke 

Dorod bəşmə  navədə 2019 sori ome qoroş , şıməni təbrik kardedəmon .Har tojə sor har odəmi kali arzuyon ,niyətonjon bedə  ə arzu iyən neyəton çin bıbon .Bı tojə sorədə  çəmə reqonədə stabil sabitlik bıbo , Tolışon ışdə haqqı bısdənon . Arzu bıkəmon ki Tolışi nomi qadağa əçə səpe peqətə bıbo .  Ən yolə arzuyən ıme ki Tolışi haqq bə muxtariəti bı sorada bərqarar bıbo .
Jiyo bə videoda çıxış kardakəson TMMR Mühacirə Hukməti kali vəzironin .