22.02.2019

Qüdrət Həsənquliyev: Gələcəkdə Naxçıvanın statusu ləğv edilməlidir

Vasif Talıbov və Qüdrət Həsənquliyev

''Naxçıvandakı bəzi dövlət qurumları muxtariyyət hüdudlarını aşır''

Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev Naxçıvan barədə tənqidi fikirlər söylədikdən sonra Muxtar Respublikanın rəsmilərinin kəskin reaksiyasından təəcübləndiyini bildirib.

"Hürriyyət" qəzetinə müsahibəsində o, bildirib ki, dəfələrlə Naxçıvanla bağlı problemləri dilə gətirib, amma bu cür reaksiya ilə üzləşməyib.

 
22.02.2019

Фәхрәддин Фәрмани зоә Әбосзодә моәобә 25.12.1956-нә сори Лик рајон Быләбанд диәдә.

Фәхрәддин Фәрмани зоә Әбосзодә моәобә 25.12.1956-нә сори Лик рајон Быләбанд диәдә. Али тәһсил сәше БДУ тарих факултәдә (1978). Һежо ын факултәдә 15 сор миәллим ко кардәше (1981-1995). 1984-нә сорику тарих елмонро фәлсәфә докторе, ТММР Милли Мәҹлиси сәдр выжнијәбә (1993). Мыддәти муһаҹирәтдәбә, Русијәдә жијә (1995-2005). “Толыш” (Санкт-Петербург, 2002-2005), “Шәвнышт” (Боку, 2005-2008) гәзетон редакторбә. Сәнибәтон шә бә һиҹрәт, чә вахтику Русијәдә жиједә (Москва, 2008-...).
Чымы де Ф.Ф. Әбосзодә ошнәти чәмә Толыши Лывемони сыфтәнә вахтоно бинобә. Дәвардә сасори 90-нә соронәдә мәседәбим чәј номи, гәзетонәдә чәј имзо виндедәбим, чәј елмијә-публисистә, патриотә мәгаләон һандедәбим. Һәтта “Толыши сәдо”, “Толыш” гәзетонәдә чымы дәрҹбә мәгаләон әј редактә кардәшбе.
2005/08-нә соронәдә Азәрбојҹонәдә бејәдә, шәхсән дими-дидо кардымоне чәј инә бә рәһмәт шә вахтонәдә Лики Быләбандәдә. Пеши иврәдә ве бимон, ве гәп жәмоне, мәрасимонәдә, мәҹлисонәдә, хәј-шәронәдә иврәдә ширкәт кардымоне.
Чәј барәдә чымы мәсәон әј виндә бәпештә бә реалә формә дәшин, чымы вәдә гыләј шәхсијјәт бә мијон омәј: нығылә фикфамә одәм, мубаризә инсон, инодкарә-меһкәмә характерә шәхсијјәт! Ве алимә болијон раст омәм ки, елмонро фәлсәфә докторин, дынјо зынемоншон ни, ды кәлмә омуне, ыштә фикфами ифадә карде зындәнин, Фәхрәддинән тарих елмонро фәлсәфә докторе, әнҹәх чәј дынјо зынемон чанәдә нығыле, чәј гәпемон чанәдә әһотәнине, де елми-мәнтиги фактон чанәдә гәнчине ки, әј гәп жејәдә одәми пидәше ки, чыко бәвотен, бәчәј гәв дәши!
22.02.2019

''Nə kəndə qaz verilir, nə də qoyurlar meşədən odun gətirək''Qışlaq kənd sakinləri laqeydlikdən gileylidir

"İcra başçısı Rövşən Bağırov söz verdi, amma dediyinə əməl etmədi. Demişdi ki, kəndimizə qaz veriləcək. Bizdən yuxarıda 8-9 kənd var, onlara qaz çəkiblər, lakin bizim kəndlə maraqlanan yoxdur”.

Lerikin ucqar dağ kəndi olan Qışlağın sakinləri şikayətçidir. Onların narazılığı kəndlərinin qazlaşdırılmaması ilə əlaqədardır. Kənd camaatı Meydan TV-yə deyir ki, qonşuluqdakı Zərigümaco kəndinə qaz xətti çəkilib, lakin Qışlağa çatanda yalnız dörd evə mavi qaz verilib:
257 0 TALIŞH