08.03.2019

TMMR in Mühacir hökümətinin, Gənclər, İdman və Turizm vəziri İlham Babazadənin

   Talış Muğan Muxtar Respublikasının müfəqqəti icraçı Mühacir hökümətinin, Gənclər, İdman və Turizm vəziri İlham Babazadənin, Muxtar Respublika ərazisindən, Azərbaycan Respublikasında, Dövlət və dövlət idarəçiliyindən bilavasitə və birbaşa imtina göstəricisi olan,- şərlənmə, böhtanatma, saxta üzədurmalarla, ədalət mühakiməsindən süni şəkildə məhrum edilərək, məhkum həyatına vadar edilənlərin, azadlığa buraxılması ilə əlaqədar, ölkədə hakimiyyəti mənimsəyən tayfa rəhbərindən tələb-

                                                                              M Ü R A C İ Ə T İ: 

08.03.2019

Amnesty the Netherlands . 04.03.2019

Thanks for sending us this information.It is disturbing that Fakhraddin Aboszoda was “abducted” and is now in Azerbaijan.

I forwarded your e-mail to our International Secretariat, where my colleagues can look into it, gather information and maybe call for action.

So it is good you sent us this information, and I truly hope that it will turn out well for Fakhraddin Aboszoda!

Kind regards,
Wim Roelofsen,
Public Information Service,

Amnesty the Netherlands