03.05.2019

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan haqlarının müdafiə komisiyasına .

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan haqlarının müdafiə komisiyasına,
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Varşava İnsan haqları və Demokratik təsisatları komisiyasına,
Avropa Şurası  Nazirlər komitəsinə və Parlament asambeliyası Azərbaycan üzrə siyasi dustaqlar və monitorinq komissiyalarına,
Avropa İttifaqı Ali komissarlığına və Parlamentinə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konkresininin Helsinki İnsan Haqları komisiyasına,
Beynəlxalq İnsan haqları Təşkilatlarına.
Hörmətli ağalar və xanımlar!


 Bu ilin may ayının 2-də  Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında, V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Forum Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər. Məxsusi qeyd edilib ki, 2008-ci ildən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Bakı Prosesi” 10 il ərzində müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış çərçivəsində səmimiyyət və hörmətə əsaslanan fikir mübadiləsi üçün müsbət platforma yaradılıb....