13.05.2019

Şəxsiyyətin aşınması, və ya faşist ideologiyasına mubtəlanın insan mənəviyyatını çökdürməsi

Şəxsiyyətin aşınması, və ya faşist ideologiyasına mubtəlanın insan mənəviyyatını çökdürməsi

Boynumuza alaq ki, talış cəmiyyətinin bir hissəsinə nə qədər xoş gəlməsə də Qurban Məmmədovun açdığı “Azerfreedom” internet TV kanalı Azərbaycan cəmiyyətini nəinki silkələdi, hakim klanı və onun senarisi ilə oynayan muxaliufəti bərk narahat etdi, həm də əsası odur ki, bu çəmiyyətin yaralarını bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Fəaliyyət göstərdiyi 1 ildə hakim trayb tərəfindən 2 dəfə bloklanmasına, daim hətta muxalifət tərəfindən təxribatlara məruz qalmasına baxmayaraq, nəinki auditoriyası azalmır, əksinə  yüksəlişə doğru gedir.
12.05.2019

The genocide against the Talysh by the Interior Ministry of the Republic of Azerbaijan.

The genocide against the Talysh by the Interior Ministry of the Republic of Azerbaijan. In this video, you will find general information about the genocide against our people. The Turkish nationalists did not rebel against these terrorist acts. Until today, this crime is overlapped and continues with new ones.
564 0 Taliys