18.05.2019

Nə olardı...?

                                                                Nə olardı...?

   Bizim vətəndə də belə olaydı, çünki Azərbaycanda da dövlət var, hökümət var, hökümətin Prezidenti, Baş naziri...hələ bir    üstəlik, 1-ci vitseprezidenti də var...Bunlar qalsın bir   yanda, heç kiçik bir bölgə İcariyyə hakimiyyətinin nümayəndəsinə yaxın durmaq belə böyük problem, müşgül bir məsələdir!

   12 əlahidə özünüidarə ixtiyarlarına sahib əyaləti olan, Nederland krallığının Baş naziri (prezident-ministri)  Mark  Rutte  Haaqa (Den Haag) şəhərində Talış Milli Hərəkatının üzvləri, TMMR-nın Mühacir hökümətinin vəzirləri Ruslan Almaszada və İlham Babazade ilə göruşərək, həm Nederland krallığında, həm də Talışstanda insanlara verilən dəyəri qiymətləndirən söhbətləri edərkən, sadəlikdən, insanilikdən, səmimiyyətdən qəlbən razı qalmaya bilməzdilər.