18.05.2019

Nə olardı...?

                                                                Nə olardı...?

   Bizim vətəndə də belə olaydı,  Azərbaycanda heç kiçik bir bölgə İcariyyə hakimiyyətinin nümayəndəsinə yaxın durmaq belə böyük problem, müşgül bir məsələdir!

   12 əlahidə özünüidarə ixtiyarlarına sahib əyaləti olan, Nederland krallığının Baş naziri (prezident-ministri)  Mark  Rutte  Haaqa (Den Haag) şəhərində  Ruslan  A  və İlham B   ilə göruşərək, həm Nederland krallığında,  insanlara verilən dəyəri qiymətləndirən söhbətləri edərkən, sadəlikdən, insanilikdən, səmimiyyətdən qəlbən razı qalmaya bilməzdilər.