15.06.2019

Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

To the Progressive Community of the World
Kingdom of the Netherlands, Hague. 
21/05/2019


      Dear ladies and gentlemen!
      We are Talysh! From the creation of Great God and fate we lived and live in the south-east of the current Republic of Azerbaijan, in the north of the Islamic Republic of Iran, in the Talysh Plateau (in the fake form in Lankaran lowland), in the Talysh mountains, as a whole in the Talysh-Mughan region (falsified southern region) along Kaspi (Caspian) Sea. Political, Economic and Social Approach of the State of the Republic of Azerbaijan, created in thoughtful form Demographic changes in the Talysh-Mugan region are continuously carried out in severe forms. And now, according to the number, the massive migration and assimilation process of the Talysh, the second after the Turks (fake Azeris) who regard themselves as self-titled, is  continuously planned. The Talysh people who are respectful of their national identity, honor and dignity, who are proud of God, who are grateful to the Creator, who are now few in number, fearless, libertarian sons are struggling for life without tiring. 
15.06.2019

Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon!

  Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon! Az, həni vey piəmerdem. yəqin ki, de şımə, çımı i vırədə be zəmon vey kam mandə, dastımon çiç oma kardəmon. ısətən kardedəmon, bə oxonə nəfəsiən, de Xıdo komği, bəkərdemon, hiç vaxt kardə koon müqabilədə əvəz piəm ni, hesob kardəme, ısətən jıqo hesob kardəm, çımı ğarz bə!...
İsət, əmə, tojədən, bə qləy jıqo məqam oma rəsəmon ki, çəmə Toloşə milləti navədə biə kəson qləy,- alim, ruşunəfam nümayəndə dəstgir bə, zindonədəy, çəy taleh çoknə bəbe, iqlə Xıdovandialəm zınedə! .... Məydonədə, Toloşon nomədə qəp jəy ixtiyari, əsosən, bə ıştə civi, luzi, bə co kişvəron mənafe iyən marağon xoto, de çəvon sifarişi bəştə giy peqətəkəson, qom-qom qəpon jəydən, əmmo.... hiç nıbo, i kərəyən Fəxrəddin Boyli nomıjon bəştə "yolə siyasi təhlilonədə" kəşedənin, toloşəti bımando bə i kəno, hiç nıbo qləy insoni eqiniyə qonə vəziyyəti barədə, i kəlməyən sıxan vote ya tarsedən, yaən de şəxsi ambisiya, co kişvəron məxsusi sifarişi, hiçi votdənin!... 
15.06.2019

"Qiyamdan sonra Dəmirəl təkidlə Elçibəydən tələb edirdi ki, Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etsin"

"Qiyamdan sonra Dəmirəl təkidlə Elçibəydən tələb edirdi ki, Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etsin"

Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (BAXCP) sədri, millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevin partiyanın mətbuat xidmətinə müsahibə verib. Həmin müsahibəni təqdim edirik:

 

- Qüdrət bəy 1993-cü ildə AXC-nin iflasa uğramasının əsas səbəbi nə idi?

  - Əsas səbəb xalqımızın Xalq Hərəkatının önünə siyasi və idarəetmə təcrübəsi olan güclü liderlər çıxara bilməməsi idi. Bu da xalqımızın inkişaf səviyyəsinə birbaşa bağlı olan məsələdir. O zaman Pribaltika respublikalarından fərqli olaraq az-çox idarəetmə təcrübəsi olan Azərbaycan Kommunist Partiyası rəhbərliyinin səriştəsizliyi və qorxaqlığı, insanları küçələrə çıxarsalar da hərəkatın önünə keçməyə cəsarət etməmələri şərait yaratdı ki, təcrübəsiz, savadsız, bir çox hallarda elementar tərbiyəsi olmayan, psixi qüsurlu insanlar da Xalq Hərəkatının önünə çıxa bilsin.