31.07.2019

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов

Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,

подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем качестве,

подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,

31.07.2019

Müsavatda saxta vəsiqə və mühacir davası – müsavatçılar sığındıqları ölkədən çıxarıla bilər

Müsavatda saxta vəsiqə və mühacir davası – müsavatçılar sığındıqları ölkədən çıxarıla bilər


Elman Fəttah: “Haqq etməyənlərə verilən qurama sənədlər…”

Müsavat Partiyasının xaricdə mühacir həyatı yaşamaq istəyən ölkə vətəndaşlarına saxta partiya arayışları “satdığı” barədə illərdir səsləndirilən iddialar son günlərdə daha da qızışıb. Buna səbəb də mühacirətdə olan jurnalist Yavəz Əkrəmoğlunun facebook profilində paylaşdığı statusdur.