24.08.2019

Stolen Statehood:   A Summary Report on Talysh Issue in the Republic of Azerbaijan The Talysh National Movement

            


                                                     

                                                                    Stolen Statehood: 

                                              A Summary Report

                                                on Talysh Issue

                                    in the Republic of Azerbaijan 
 
 
                                  The Talysh National Movement 

                                                                                                                                                                                                                                  19/08/2019 


The ethnic composition of the population of the Republic of Azerbaijan. The number of the Talysh.
At present, the population of the Republic of Azerbaijan is estimated at about 9-10 mln. people. However, according to various estimates from 3 to 5 million nationals permanently reside on the territory of Russia and other post-Soviet countries. According to the official census of 2009, there are: 8 172 800 Azerbaijanis, 180 300 Lezgians 112000 Talysh, 49 800 Avars , 25 200 Tats, 12 300 Tsakhurs and 3 800 Udis. However, independent studies and the data of various NGOs are at odds with them. In addition to the Turkic ethnic groups (called "Azerbaijanis” for the last 80 

24.08.2019

TMMR-nın Prezidenti, Ə. Hümmətov , Milli və dini konfesiyalar üzrə Vəziri, Y.Sərdarzadənin Müraciəti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, əğəye İlham Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının hümanitar məsələlər üzrə Prezidenti, Xanım Mehriban Əliyevaya. Və: Əlaqədar Beynəlxalq təşkilatlarına (BMT insan haqları komisiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, ATƏT-in İnsan haqları və Demokratik təsisatlat komitəsinə, Beynəlxalq Əhv təşkilatına, İnsan haqları komitəsinə, Helsenki Vətəndaş assambeliyasına və digərlərinə)

Əğələr və xanımlar!

Azərbaycan Respublikasının hazırkı, legitimliyi çox qaranlıq və şübhəli olan, bütün müddətləri saxtalaşdırmaq, Əsas qanunu dəfələrlə eybəcərləşdirməklə, hakimiyyəti mənimsəyən tayfa, Ölkə üçün bir çox sahələrdə tərəqqipərvər dünya ictimaiyyətin nəzərində, artıq qeyri-normal imic formalaşdırdığı kimi, hazırda əsrlərlə formalaşmış, az qala bütün İslam dünyasında öz tolerantlığı və dözümlü münasibətlərini təbii olaraq yaradan dini konfesiyalararası (təriqətlərarası) münasibətlərdə də, ayrı-seçkililiyin, qarşıdurmaların yaradılmasında, hakimiyyət və çirkin qazancların mənbələrinin mühafizəsində istifadə maraqları naminə antinsani bir yanaşma formalaşdırılmğa cəhdlər yaradılmaqdadır... 

24.08.2019

DİN və Baş Prokurorluqdan sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq

DİN və Baş Prokurorluqdan sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq


Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib.
23.08.2019

TMMR -ın BƏYANATI : Talış əsilli ziyalılarına qarşı , kütləvi repressiya

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökümətinin,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ölkədə talış ziyalılarına qarşı total təqib və təziqlərinə etiraz


                                                     B Ə Y A N A T I :

 Məlumdur ki, bu ilin əvvəlində talış xalqının ictimai-siyasi xadimi, jurnalist-publisist, 2007-ci ildən Azərbaycandakı siyasi təqiblərdən Rusiya Federasiyasına sığınan Fəxrəddin Abbasov (Əboszodə) Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya Federasiyasının müvafiq xüsusi xidmət orqanları ilə qaranlıq əlaqələr vasitəsi ilə oğurlanaraq Azərbaycana gətirilmişdi. Bu hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti (DTX-i) bütün ölkə miqyasında talış ziyalılarını, habelə sosial şəbəkələrdə fəallıq göstərən talışları total şəkildə DTX-də sorğu-sual etməyə başlayıb. Talış ziyalıları saatlarla mənasız sorğu-suala tutulur, onlar heç bir qanuna sığmayan formada qorxudulur, onlara psixoloji təsirlər edili, işgəncələrə məruz qoyulur. Talış ziyalıları belə iyrənc təziqlərdən sonra zorla DTX ilə əməkdaşlığa məcbur edilirlər.