10.09.2019

Провал “икорной дипломатии”: Россия отказалась выдавать Азербайджану талышского блогера-оппозиционера

Провал “икорной дипломатии”: Россия отказалась выдавать Азербайджану талышского блогера-оппозиционераПетербургский городской суд отменил постановление Дзержинского суда города о выдворении за пределы РФ со штрафом блогера Эльвина Исаева.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело направлено на новое рассмотрение. Сам Исаев при этом освобожден из центра временного содержания иностранцев.

10.09.2019

Elvin İsayev bə ozodəti beşey


Elvin İsayev bə ozodəti beşey
 

Rusiya  Sankt – Peterburq şəhərədə jiyə Elvin İsayevi ımrujnə məhkəmə, əy bə Ozobiconi kukməti dast doyış məqbul nızınəşe. Elvin İsayevi detobə sentyabırə manqi  vistiço bə hiç qılə keşvər doy əbıni. Peterburqi məhkəmə verdikt ımruj jıqo bey. Bə hiç qılə keşvəri formulirovkada Ozobicon çəşənəvodə qətə bedə. Detobə senyabıri vistıço Elvin İsayevi bə Avropa şeyro bəya lazim bıə  koğəzon bəpe həmə hozo bıbun.

579 0 Taliys
10.09.2019

Hansı zalim de sənin qətlivə fərman eylədi? Yoxluğun dağ çəkərək, bağrımızı qan eylədi


 
Hansı zalim de sənin qətlivə fərman eylədi?
Yoxluğun dağ çəkərək, bağrımızı qan eylədi.


Rəbbidən qoy lənət olsun ol kimə, kimsələrə
Yetmiş yaşlı alimi çün əhli- zindan eylədi.

Niyyətin saf, amalın pak, məqsədin aydınikən
Bişərəflər yığnağı hərçənd ki, böhtan eylədi. 

Görübən haqsızlığı, seyr eyləyən bizdən deyil,
Özünü şahi- şəhidan necə qurban eylədi!?

Kərbəladəndir alan qidasini NovruzƏli
Şərbəti- şəhadətlə dərdinə dərman eylədi.