14.09.2019

Lerik Rayonu Tikəband kəndində nə baş verir ? Talışlara qarşı niyə biganədirlər dövlət qurumları

Lerik Rayonu Tikəband kəndində nə baş verir ? Talışlara qarşı niyə biganədirlər dövlət qurumları .


Azərbaycan Respublikası adlı dövlət, dövlət deyəndə ki, artıq dövlətçilik normalarını özündə ehtiva edən sənəd,- Konstitusiya-Əsas Qanun, dəfələrlə, münsifsiz və ləyaqətsiz formada, yaranışından, dəfələrlə saxtalaşdırılaraq bir ailənin-tayfanın, region insanlarının mənafe, maraq və ifrat varlanmaya yönələn mənimsəmələrlə, təmtəraqlı həyatlarının qurulmasına təminat sənədi əsasında, idarə edilir! Hər bir sadə vətəndaş, daha çox isə, Talış mahalının sakinləri Dövlət deyilən bu qrumun, azdan-çoxdan yazılı verdiyi bütün imtiyazlardan, bilərəkdən və tam şəkildə tam məhrum edilmişdir!...