21.09.2019

APPEAL OF THE TALYSH NATIONAL MOVEMENT TO THE DEPUTIES OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE


 APPEAL OF THE TALYSH NATIONAL MOVEMENT
TO THE DEPUTIES OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE
AND INTERNATIONAL COMMUNITY

Since February 28, 2019, Fakhraddin Aboszoda (Abbasov), a renowned Talysh scholar and journalist, one of the leaders of the Talysh National Movement, has been kept in the detention center of the State Security Service of Azerbaijan Republic. Before, he had been illegally extradited to Azerbaijan from the Russian Federation after a six-month arrest.
Fakhraddin Aboszoda (Abbasov) is a prisoner of conscience, persecuted by the Azerbaijani authorities for his political views, as well as for his more than twenty-five years of academic and journalistic activity.

21.09.2019

Юсиф Сардарзаде:ТАЛЫШСКОЕ ГОСУДАРСТВО...

Юсиф Сардарзаде:ТАЛЫШСКОЕ ГОСУДАРСТВО...

Мысль, которую я хочу изложить сегодня, уже очень стара. Я говорю о восстановлении талышского государства. Страны, преисполненные негодованием против талышей, будят уснувшую мысль, вызывая ее на рассуждение. Я ничего не выдумываю, в чем легко можно убедиться, так сказать, воочию из всего моего исследования, в общем, и в каждом пункте его в частности. Я не выдумываю ни положения талышей, ставшего достоянием истории, ни средств для спасения их. 
497 0 Taliys
21.09.2019

Səxavət Məmməd :  Eyvaz Hüseynov və Akif Həsənov məni çəkdilər kənara  Dedilər, sən türk oğlusan, niyə talışların yanındasan?

Səxavət Məmməd :  Eyvaz Hüseynov və Akif Həsənov məni çəkdilər kənara  Dedilər, sən türk oğlusan, niyə talışların yanındasan?

Əslində heç vaxt yazmaq istəmirdim. Ancaq yazmalıyam. Çünki özləri qaşındı. İt kimi arxada hürənlər var, yazım bilsinlər.
Demək, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı araşdırmalar, müsahibələr yazıram. Bu yazıların hamısını işdən sonra işləyirəm. Səbəb çox sadədir. Sayt rəhbərləri uzun yazılardansa, qısa bir neçə mövzunun işlənməsinə meyilidir. Bu səbəbdən də, yazıların hamısını işdən sonra yazmışam və qarşılığında da heç vaxt qonorar almamışam. Qonorar almamağımla yanaşı bu günə qədər o yazılara görə, başqa birilərindən də heç nə almamışam. Təklif ediblər, hamısın geri çevirmişəm. Yalandırsa, hamısı dostluğumda var, gəlib, yalanımı üzə çıxarsınlar. Bunu yazmağıma səbəb, bəzi təkhüceyrəlilərin, pul qarşılığında yazır düşüncəsidir.
442 0 Taliys