05.10.2019

Tatların təsərrüfat və məişət adətləri

Tatların təsərrüfat və məişət adətləri  
Azərbaycan Respublikasında türkdilli azərbaycanlılarla yanaşı tatlar, ləzgilər, kürdlər, talışlar, avarlar, ingiloylar və başqa azsaylı xalqlar, etnik qruplar və milli azlıqlar da yaşayır. Bu xalqlar müxtəlif dövr¬lərdə dilçilərin, tarixçilərin, sənətşünasların diqqətini cəlb etmiş, on¬ların dili, tarixi, etnoqrafiyası müəyyən dərəcədə tədqiq olunmuş¬dur. 

Azərbaycan Respublikasında tatlar kompakt halda Abşeron, Xızı, Siyəzən, Quba, Dəvəçi (Şabran), Xaçmaz, Şəmkir, Şamaxı, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarında yaşayırlar. Tatların əksər hissəsi indi əsasən Azərbaycan dilində danışsa da, bəziləri hələ də doğma dilini saxlayır, məişət və ailədə, bəzən, hətta ictimai yığıncaqlarda belə tat dilində danışırlar. Bundan başqa onu da demək olar ki, tatlar həmçinin Cənubi Azərbaycanın bir sıra vilayətlərində, Dağıstan və Şimali Qafqazda yaşayırlar.

05.10.2019

Müdafiəsi olmayan F.Abbasovun həbs müddəti, yenə uzadıldı

  Müdafiəsi olmayan F.Abbasovun həbs müddəti, yenə uzadıldı

Bir il bir ay, Fəxrəddin boyli Abbasovun etibar edib, sığındığı Rusiya Federasiyasındakı həbsindən və yeddi ay əvvəl, sözün həqiqi mənasında oradan oğurlanaraq gətirilməsindən, Azərbaycan Respublikasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin məxsusi təcridxanasında saxlanmasının “qanuni” vaxtı bitməsi ərəfəsində, yeni vaxt uzatma məhkəməsi keçirilmişdir . Məhkəmədə, dünya miqyasında, insanların haqq-hüquqlarının müdafiəsi kimi şərəfli adı daşıyan və bu ada,-vəkillik adına, fəaliyyəti ilə birbaşa ləkə olan, istintaqın, ittiham tərəfinin bir əlavəsi rolunda çıxış edən, xalq malından, büdcədən haqq alıb, xalq övladlarının taleyi sındırmalarında birbaşa şərik olanlardan sayılmalı Rəvanə Qurban qızı Talıbova Fəxrəddin Abbasovun müdafiəçisi kimi həmin məhkəmədə iştirak edib. Və heç bir vəsatətlə, çıxış da etməyib. Deməyə isə söz çox idi, həbs vaxtının uzadılma səbəblərinin haqsızlığın və qanunsuz münasibətin olmasını, ən azı deməliydi…
04.10.2019

Дело Фахраддина Абосзода в ПАСЕ

Дело Фахраддина Абосзода в ПАСЕС 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 1 октября один из армянских депутатов Т.Айрапетян подняла вопрос незаконного ареста талышского ученого, журналиста и общественного деятеля со стороны властей Азербайджана

510 0 Sİyasət