21.10.2019

Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında danışıqları dayandırmağa çağırış edildi

Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında danışıqları dayandırmağa çağırış edildi
 

 
"Ötən həftənin sonu Bakıda icazəsiz mitinqlərin polis tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılması polisin davranışı və insanların Azərbaycanda dinc etiraz nümayiş etdirmək hüququ ilə bağlı ciddi narahatlıq doğurur”,- Avropa Şurasının İnsan hüquqları üzrə Komissarı bəyan edib.
21.10.2019

TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON : TOLIŞİ HİMN

TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON

TOLIŞİ HİMN


TMMR- i presidenti Tolışi Himni sıxanon rəsmi nomjə kardey barədə,  jintono Əli Nasiri nıvıştə şeiri çe Tolışə dəvləti iyən xəlği rəsmi himn ğəbul kardero,

                                                       FƏRMAN
21.10.2019

TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON : TOLIŞİ HERB

TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON

TOLIŞİ HERB


 

TMMR- i prezident, Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə.Tolışi Herbi (mıhi) parametron iyən Herbi rəsmi nomjə kardey barədə bənəy Tolışi Moğoni Moxtarə Respublika Prezidenti 

 FƏRMAN

1.Tolışi herb (mıhi) tolışə xəlqi milliyə iyən dəvləti simvole.