08.11.2019

Tolışə xəlgi nəğıl : Səngistari unən Məngistari nəğıl

Səngistari unən Məngistari nəğıl

Tolışə xəlgi nəğıl


İli hestebe, ili nıbe, qıle ğədimə şəhəri tono qıle ğədimə dioston hestebe.Çı di var -devlət de mivə pur boğ-boğot be, de moyon zənqin bıə dıyo be, ru be, unən sodə , zəhmətkəşə insonon be. Çe di odəmon hiylə-riya çiç be zındənibin, bəni beməyon pok bin, sof bin, deyəndı ğəyğuon jidəbin, dıli həmə sırriən boyəndı əvotin.Xıdo bə çəvon soyətiro bəvon dorozə ji ədəy. bə çəvon vilayət nəxoşəti-fılon ğətiyən nəğvandi.Çı di odəmon qıle xosiyətoşən hestebe ıştə yol bıə əğlon deyəndə kəxıvand əkəyn, bə ğərib-ğorbətə diyaron bo jie , bo nun dərəmud karde dəro nəkəyn. " Çımı ğeyzon-çımı ğəzən " 
08.11.2019

Fransalı arxeoloq: "Azərbaycan zəngin arxeoloji irsə malikdir"

Fransalı arxeoloq: "Azərbaycan zəngin arxeoloji irsə malikdir""Azərbaycan zəngin arxeoloji irsə malikdir".

Bunu "Report"un Fransa bürosuna Azərbaycanda uzun müddət arxeoloji tədqiqatlar aparmış Lumiere Lyon Universitetinin Zamanlar və ərazilər, incəsənət və arxeologiya tarixi şöbəsinin tədqiqat komissiyasının və elmi şurasının üzvü, Qədim Yaxın Şərq arxeologiyası üzrə professor Mişel Kazanova bildirib.

08.11.2019

Мы настоятельно требуем соблюдения взятых на себя обязательств в рамках международных конвенций и соглашений

                                                                                       В Европейский суд по правам человека,    
                                                                                       Совет по правам человека ООН, 
                                                                                       Парламентскую Ассамблею Советы Европы, 
                                                                                       Международным правозащитным организациям и
                                                                                       всем заинтересованным лицам
                                                                                       Копия: в Верховный Суд Азербайджана

                                                                 О Б Р А Щ Е Н И Е :

Талышский ученый и журналист, Председатель Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики Фахраддин Абосзода (Аббасов) был незаконно выдан российскими правоохранительными органами в руки спецслужб Азербайджанской Республики 27 февраля 2019 года после полугодичного заключения в подмосковском СИЗО. Спустя восемь месяцев заключения в Баку следствие передало дело в суд. 
285 0 TMH XABAR