12.12.2019

TMMR in prezidenti Ələkrəm Hümmətovun dunya  ictimaiyyətinə müraciəti

Azərbaycan Respublikasında hazırkı milli münasibətlər və milli azlıqların yaşam taleyində yaranan dövlət və dövləti siyasət və hökümət səviyyəsində və həm də, həvəsləndirilib, təlimatlandırılan, bilavasitə özlərini demokrat-liberal dəyərlərin daşıyıcısı sayan, siyasi və qeyri-hökümət təşkilatları vasitəsi ilə qurulan basqılar, təqiblər, təhdidlər haqqında:
Hörmətli xanımlar və cənablar!
12.12.2019

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin  F Ə R M A N I:

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin
                                                                     F Ə R M A N I:


   TMMR-in 2-ci Mühacir höküməti, Talış Muğan mahalının, o cümlədən Talış xalqının hər bir nümayəndəsinin, harada yaşamından və hansı statusda olmasından asılı olmayaraq, yaşam və taleyinin hər sahəsində, onun yanında olduğunu elan etmiş, əməli qaydada da üzərinə götürdüyü öhdəliyin icrasında qətiyyətlidir. 
12.12.2019

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin F Ə R M A N I :

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin
                                                                 F Ə R M A N I :

    Ötən ilin ortalarından başlayaraq, Talış mahalında, mahalın, yaşam yerindən asılı olmayaraq, vətəndaşlarının öz müqəddəratına və taleylərinə münasibətlərdə köklü yeni yanaşmaları nəzərə almaqla, Talış Muğan Muxtar Respublikasının yuridik olaraq varlığını əsas tutaraq, vətəndə avtoritar rejimin imkan verilmədiyindən, Azərbaycan Respublikasından kənarda,-Mühacirətdə yaşayan MR-nın gəncliyinin təşəbbüsü nəzərə alınmaqla, Talış Ağsaqqallarının Ali şurasının bilavasitə razılığı və dəstəyi ilə,