01.02.2020

Talış Milli hərəkatının sədri, Ələkram Hümmətovun  B Ə Y A N A T I:

Beynəlxalq Təşkilat rəhbərlərinə, dünyanın mütərəqqi demokratik ictimaiyyətinə,
 Azərbaycan Respublikasının Xalqlarının həqiqətən vətəndaş mövqeyi olan nümayəndələrinə,
 Talış Milli Hərəkatının  Azərbaycan Respublikasının mövcud iqtidarının ümümdunya səviyyəsində Dövləti terror və yeni pulyuma vasitələri ilə Xalq sərvətinin mənimsəmələrinə etiraz

                                                                                 B Ə Y A N A T I:

 2020-ci ilin ilk ayının son günlərində, bütün dünyaya səpələnmiş Azərbaycan Respublikasının sabiq, həqiqi vətəndaş mövqeyində durmağa cəhd edən, ölkə daxilində hakimiyyət rəhbərliyi səviyyəsində törədilən mənəvi, maddi, hüquqi cinayyət əməllərini, imkan və bacarıqları səviyyəsində yayıb, şərhlərlə ictimai fikrə catdırmağa cəhd edən blogerlərin bir-neçəsinə qarşı, təqribən eyni vaxtda terror aktlarının həyata keçirilməsinə cəhdlər edilib!
216 0 TMH XABAR
01.02.2020

Reported cases of political prisoners in Azerbaijan

Author(s): Parliamentary Assembly

Origin - Assembly debate on 30 January 2020 (7th Sitting) (see Doc. 15020, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Ms Thorhildur Sunna Ævarsdóttir). Text adopted by the Assembly on 30 January 2020 (7th Sitting).See also Recommendation 2170 (2020

106 0 SIYASƏT