XOŞ GÖRDUK
search
SALAM
menu
person

NEWS AND UDATES


15.02.2020

Mehdibəy Səfərov:  Məhkəmə 65 yaşlı Fəxrəddin Abbas-zadəni 16 illik həbs cəzasına məhkum etdi!

Vaxtı ilə BDU-də Baş müəllim işləmiş, tarix elmləri namizədi, mənsub olduğu talış xalqının dili və ədəbiyyatının bilicisi, alim Fəxrəddin Abbas-zadəyə belə bir bədbəxt həyatı yaşatdıran, dəhşətli tale "hədiyyə" edən çağdaş Azərbaycan hakimiyyətinin ölkənin talış əsilli vətəndaşlarına yönəlik illərdir, ard-arda yürütdüyü bivec, yarıtmaz milli siyasət dəst-xəttinin məntiqi nəticəsidir!..
 
15.02.2020

Seyidəmir Məmmədzadə : Mohtəşəm alim, TMMR nı parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzası verildi !

Mohtəşəm alim, Talış Muğan Muxtar Pespublikasının parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzasına Bakı ağır cinayətlər məhkəməsi məhkum edib. Nədir onun gunahı? Guya Yeravanada təşkil olunmuş Umumdünya Talışşunaslıq elmi konfraslara gedib, Azərbaycanaı satıb.
Bütün dünya ictimaiyyətinə məlumdur ki, beynəlxalq tədbirlərdə, idman oyunlarında iştirak etmək hər bir alimin və ya idmançının iştirakı dəstəklənir.
Hətta Qədim Yunanıstanda, Qədim Midiya, Qədim Misir, Qədim Çin, Qədim Hind dövlətlərində belə tədbirlər vaxtı aparılan muharibələr dayandırılır. Həmin tədbirlərin iştirakçılarına hərtərəfli kömək edirdilər.
İndiki dövrdə də həmin humanist "missiya " qorunub saxlanılır.
15.02.2020

Fəxrəddin Abbasovun 13 fevral 2020-ci il Bakı agır cinayətlər məhkəməsində söylədiyi son söz!

- Möhtərəm hakim, mən vəkilim Qanqa İbrahimovun gözəl çıxışı ilə tam razıyam. Bir şeyi əlavə etmək istəyirəm: - 27 fevral 2019-cu ildə Rusiya Federasiyasi Miqrasiya Xidmətinin mənim deportasiya edilməyimlə bağlı qərarı həmən ilin 29 aprel tarixində Apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə ləğv edilmişdir! Onu da deyim ki, 27 fevral qərarı ilə məni əllərim qandallı olaraq Lyubertçi şəhər məhkəməsinə, deportasiya qərarindan sonra isə, yenədə əliqandallı Şeremetyevo hava limanına gətirərək iki nəfər Azərbaycan Respublikasinin xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarına təhvil vermişlər - bir yaşlı və bir cavan! Mənə "məsləhət" göruldu ki, səs-kuy salmayım, yoxsa?!...
Mən təyyarədə həmən adamların müşaiyyəti ilə gətirilmişəm. Bakı aeroportunda əlimdəm qandallar açılmış və mən DTX-nin əməkdaşlarına təhvil verilmişəm!
306 0 TMH XABAR
15.02.2020

Азербайджанский суд: 16 лет - талышскому ученому!

14 февраля 2020 г. в Бакинском суде по тяжким состоялось заключительное заседание суда по делу талышского ученого, просветителя, журналиста и политика Фахраддина Абосзода (Аббасова). Суд под председательством бывшего следователя Министерства национальной безопасности по особо важным делам Фаига Ганиева признал талышского ученого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2 УК АР ("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц"), ст. 283.1 УК АР ("разжигание межнациональной розни"), ст. 274 УК АР ("измена Родине"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Срок отбывания наказания должен отсчитываться с 6 сентября 2018 года, когда талышский ученый был арестован в России по требованию азербайджанских властей. 27 февраля 2019 г. Россия передала его азербайджанским властям. Прокурор требовал для обвиняемого 17 лет заключения.
186 0 TMH XABAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talyshistan, became one of the entities of the Azerbaijan SSR in defiance of the will of the people. Due to the efforts of local public figures Talysh educational establishments were created; academic treatises and the world fiction were translated into the Talyshi language, Talysh newspapers were published and educational centers for national culture promotion were founded. However, this process of resurgence was stopped by repressions sanctioned by Stalin’s protégé – Mir Jafar Baghirov. Were shot Boyukaga Mirsalayev and Razzag Kazimov and many more were executed; many others were exiled - Zulfugar Ahmadzadeh (to Siberia, where he died of a long illness), Muzaffar Nasirli (to Turkmenistan. He died of malaria in two years after returning from exile), Shirali Akhundov (to Siberia. He returned from exile 21 years later and died in two years after that). The use of the Talyshi language in media was banned. As a result of the policies, the data of 1959 censuses about the Talysh population were annihilated - in 1959, the number of the Talysh in the whole Soviet Union "was" about over one hundred people, and in 1970 and in 1979, they just "disappeared". The next burst of selfawareness occurred in the crucial for the USSR 1980s, when the State made some concessions on civilian selfexpression. In 1989, the Talysh "returned" into the Census: the USSR acknowledged 21 602 of them. In the wake of the breakup of the Soviet Union in 1991 a referendum was held on preserving the Soviet Union. More than 90% of the Talysh voted to retain the state. But when the Azerbaijani Republic was formed, the opinion of the Talysh (and other ethnic groups of the region) about the integration of their territories was not considered, and no referendum was held to inquire the sentiment of the indigenous population. In 1993, the Talysh declared the Talysh-Mughan Autonomous Republic within the territory of the Republic of Azerbaijan. Despite the existence of the Nakhichevan and the Nagorno-Karabakh Autonomous (according to the official position of Baku) Republics within the jurisdiction of the Azerbaijan Republic, the desire to establish its autonomy by the Talysh was viewed as separatism and severely suppressed by the President of Azerbaijan Heydar Aliyev. After that, the fight for the collective rights of the Talysh in totalitarian Azerbaijan state advocating the ProTurkic ideology, the core idea of which is a complete assimilation of the indigenous ethnic groups, lost its meaning. The implanted ideology runs contrary to the core European values of democracy and human rights and freedom.