XOŞ GÖRDUK
search
SALAM
menu
person

NEWS AND UDATES


16.02.2020

Fəxrəddin Abbaszadənin adı Azərbaycandakı siyasi məhbusların siyahısına salınmalıdır

Dünəndən bəri çox adam Faxrəddin Aboszoda (Abbaszadə) ilə bağlı fikrimi soruşur. Hər kəsə ayrılıqda cavab verə bilmirəm. Buna görə də fikirlərimi ümumi olaraq burada qeyd edirəm.

Abbaszadəyə qarşı cinayət işi siyasidir və heç bir hüquqi dəyəri yoxdur. O, sırf talış olduğuna və talış dilini araşdırdığına və talış dilində akademik lüğət hazırladığına görə həbsdədir.

Məhkəmə qərarının siyasi olduğunu aşağıdakı faktlar sübut edir:

1) Rusiya məhkəməsi onun ekstradisiyasını qadağan etsə də, o qa

16.02.2020

REGNUM . Последнее слово Фахраддина Абосзода на суде в Баку

БАКУ16 февраля 2020, 11:53 — REGNUM 14 февраля 2020 г. в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заключительное заседание суда по делу талышского ученого, просветителя, журналиста и политика Фахраддина Абосзода (Аббасова). Суд под председательством бывшего следователя Министерства национальной безопасности по особо важным делам Фаига Ганиева признал талышского ученого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2 УК АР («публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц»), ст. 283.1 УК АР («разжигание межнациональной розни»), ст. 274 УК АР («измена Родине»), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Срок отбывания наказания должен отсчитываться с 6 сентября 2018 года, когда талышский ученый был арестован в России по требованию азербайджанских властей. 27 февраля 2019 г. он был передан азербайджанским властям (впоследствии, 29 апреля Московский областной суд отменил это решение). Азербайджанский прокурор требовал для обвиняемого 17 лет заключения.
64 0 TALIŞH
15.02.2020

The United Nations Office of the Geneva Commission of Human Rights, The European Union Supreme Commissariat,  OSCE Office for Democratic

   On February 14, 2020, the Baku Court on Grave Crimes held a final court hearing on the case of Talysh scholar, enlightener, journalist and politician Fakhraddin Aboszoda (Abbasov). The court, chaired by the former investigator of the Ministry of National Security for particularly important cases Faig Ganiyev, found the Talysh scientist guilty of committing public appeals against the state (Article 281.2 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan), incitement to national hatred and hostility (Article 283.1), as well as of high treason (Article 274), and sentenced him to imprisonment for a term of 16 years with serving a sentence in a strict regime.     
The prosecutor demanded 17 years of imprisonment for the accused.                              
  The persecution of F. Aboszoda (Abbasov) is politically motivated and is revenge for his scientific, journalistic and social activities. The criminal case against him is a continuation of the systematic persecution of Talysh scientists: in 2009, linguist Novruzali Mammadov was convicted, and in 2012, mathematician Hilal Mammadov.                                                                                                                                           We demand the immediate termination of the criminal case against Fakhraddin Aboszoda (Abbasov) and his release.
146 0 TMH XABAR
15.02.2020

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в Варшаве ,ПАСЕ  и  Демократическое общество мира

14 февраля 2020 г. в Бакинском суде по тяжким состоялось заключительное заседание суда по делу талышского ученого, просветителя, журналиста и политика Фахраддина Абосзода (Аббасова). Суд под председательством бывшего следователя Министерства национальной безопасности по особо важным делам Фаига Ганиева признал талышского ученого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2 УК АР ("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц"), ст. 283.1 УК АР ("разжигание межнациональной розни"), ст. 274 УК АР ("измена Родине"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Прокурор требовал для обвиняемого 17 лет заключения.     
140 0 TMH XABAR
15.02.2020

Ataxan Abilov : Azərbaycan səlahiyyətlilərinə, xüsusən keçmiş MTN, hazırkı DTK əməkdaşlarına burdan deyirəm: Mən bu məzmunda ifadə verməmişə

Yəqin eşitmisiz, Bakı məhkəməsi Fəxrəddin Əboszodəyə (Abbasova) hökm oxuyub. Onu 16 il azadlıqdan məhrum ediblər. Bu iki quru cümlənin məzmununa münasibət müxtəlifdir. Mən bu barədə hansısa formada danışmaq istəyirdim. Məni tanıyanlar bilir, xarakterimdə zərbə altında, müdaifəyə ehtiyacı olan insana qarşı danışmaq yoxdur. Bir hüquqşünas olaraq məndən prokuror çıxmaz. Mənim genetic kodlarımda kiməsə ittiham aktını oxumaq elementlərini Allah yerləşdirməyib.

Onu da deyim ki, Əboszodə ilə son 13 ildə heç bir şəxsi kontaktımız olmayıb. O, özünün sözü keçdiyi saytlarda məhi təhqir edib. Mən də o, hələ tutlmamışdan qabaq onun xarakteristikasını, hansı əməllərin sahibi olduğunu iki yazıda ilk öncə elə onun özünə ictimai kanallarla göndərmişəm. Rusiyada onun istər qanunsuz formada saxlanılması, istərsə də Azərbaycana ötürülməsinin hüquqa zidd olması barədə də dərhal özümün face səhifəmdə münasibət bildirmişəm.

121 0 TMH XABAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Talyshistan, became one of the entities of the Azerbaijan SSR in defiance of the will of the people. Due to the efforts of local public figures Talysh educational establishments were created; academic treatises and the world fiction were translated into the Talyshi language, Talysh newspapers were published and educational centers for national culture promotion were founded. However, this process of resurgence was stopped by repressions sanctioned by Stalin’s protégé – Mir Jafar Baghirov. Were shot Boyukaga Mirsalayev and Razzag Kazimov and many more were executed; many others were exiled - Zulfugar Ahmadzadeh (to Siberia, where he died of a long illness), Muzaffar Nasirli (to Turkmenistan. He died of malaria in two years after returning from exile), Shirali Akhundov (to Siberia. He returned from exile 21 years later and died in two years after that). The use of the Talyshi language in media was banned. As a result of the policies, the data of 1959 censuses about the Talysh population were annihilated - in 1959, the number of the Talysh in the whole Soviet Union "was" about over one hundred people, and in 1970 and in 1979, they just "disappeared". The next burst of selfawareness occurred in the crucial for the USSR 1980s, when the State made some concessions on civilian selfexpression. In 1989, the Talysh "returned" into the Census: the USSR acknowledged 21 602 of them. In the wake of the breakup of the Soviet Union in 1991 a referendum was held on preserving the Soviet Union. More than 90% of the Talysh voted to retain the state. But when the Azerbaijani Republic was formed, the opinion of the Talysh (and other ethnic groups of the region) about the integration of their territories was not considered, and no referendum was held to inquire the sentiment of the indigenous population. In 1993, the Talysh declared the Talysh-Mughan Autonomous Republic within the territory of the Republic of Azerbaijan. Despite the existence of the Nakhichevan and the Nagorno-Karabakh Autonomous (according to the official position of Baku) Republics within the jurisdiction of the Azerbaijan Republic, the desire to establish its autonomy by the Talysh was viewed as separatism and severely suppressed by the President of Azerbaijan Heydar Aliyev. After that, the fight for the collective rights of the Talysh in totalitarian Azerbaijan state advocating the ProTurkic ideology, the core idea of which is a complete assimilation of the indigenous ethnic groups, lost its meaning. The implanted ideology runs contrary to the core European values of democracy and human rights and freedom.