07.03.2020

Zərdüşt Əlizadə: “Mən azərbaycanlı olmağımdan utanıram”

Zərdüşt Əlizadə dəyərli ziyalıdır. Hər bir ziyalı kimi o da tez-tez xaric səslə xora qatılır və öz sözünün ən sərt şəkildə deməyi bacarır. İnsafən, buna görə ona “gözün üstə qaşın var” deyən də yoxdur. Mətbuat orqanlarımızın qapısı onun üzünə həmişə taybatay açıq olub, indi də elədir və o, bu fürsətdən də yetərincə yararlanır. Zaman-zaman dilə gətirdiklərinin toplumuza da faydası var və dözümlü xalqımız bəzən onun milli dəyərlərimizə qarşı səsləndirdiyi fikirlərə də telorant yanaşır.
223 0 Sİyasət
07.03.2020

Ələkrəm Hummətzodə :Bə həmə dınyo tolışon, bə sipirişon, siyorişon,  ohilon, cıvonon, nuperəson bə çe əmə hovon iyən dodon

Xosə çı mı milləti nımoyondon, ımruj Tolışi jimonədə ve çiyon bə dast varde zıne rınədəmon. Deşmen ımi vindedə, çe əy dıl bo təke mandə. Əve dılışe çe əmə dılədə bıjən – bışki eğando, bıdə əmə bə yəndı çanq dənəmon, əvonən ıştə çandi – çand sornə bo çe əmə milləti səy tat kardə ovi bə çe əmə sə peş bıkən, əməni mırdol – mıləvəs bıkən. De həyfi ki, kali tolışon