09.03.2020

Təhsil ocaqlarımız və uşaqlarımızın taleyi kimlərin əlindədir!

Sosial şəbəkələrdə, Lənkəran şəhər Ürgə kəndinin Məktəb və Uşaq baxçasının bərbad halda olmasından narazılıq edən və aidiyyəti orqanlardan kömək istəyən kənd əhalisi, görün nə ilə qarşılaşıb.

Ürgə kəndinin Məktəb və uşaq Baxçasına pulu və qohumlarının tapşırığı ilə müdür təyin edilən xala və bacı qızı öz işçilərinə hədə qorxu gələrək deyir ki , sizin kənd camahatı kimdir ki, çəkiliş edib, bizdən narazılıq etsin?! 
Biz buranı necə istəyirik elədə idarə edərik buradan çıxan deyilik, heç kəsdən də, qorxumuz yoxdur. Yuxarı vəzifələrdə oturan qohumlarımızda var, sözümüzü deyən adamımızda. Sizin Kənd camahatının bizə qarşı şikayət və çəklişinin cavabı olaraq, məndə sizi işdən qovaram təhdid etməkdən belə çəkinmirlər.
232 0 Taliys
09.03.2020

Talış öz haqqını tələb edən kimi kimlərsə narahat olur

Sosial şəbəkələrdə tez-tez millətlər arası  mübahisələr gedir . Əsas səbəblərdən biri də,  əyər hansısa talış öz Azərbaycan konstitusiya hüquqlarını  tələb etməyə başladıqda dərhal başlayırlar mübahisələrə . Hökmən bir neçə nəfər tapılır ona separatçı, ölkəni bölən,  satqın , erməniyə, rusa,  farsa işləyən adlandırırlar . Deməli elə alınır ki , ölkədə haqqını  tələb edən hər bir insan avtomatik separatçıya, satqına  çevrilir. 
235 0 Taliys
08.03.2020

TMMR-nı Mühacir hökümətinin İnsan haqları komissiyası, Beynəlxalq hüquq təşkilatlarına, müraciəti

Hörmətli Ağalar və Xanımlar!
Dəfələrlə bildirmişik və hesab edirik, artıq Dünyanın çoxsaylı xalqlarının xəritəsində, yaşam naminə, mübarizə aparan xalqlardan biri də, hazırda, Talış xalqı olduğunu nəinki Azərbaycan respublikasında, eləcədə dünyada bilənlər, bu mübarizənin haqq mübarizəsi olduğunu qəbul edənlər kifayyət qədərdir. Talış xalqının övladları, məxsusən gənc nəslin nümayəndələri, milli özünüdərkin dönməzliyinə inanmaqla milli atributların bərpası, tarixinin öyrənilməsi, milli fəxarət nümayəndələrinin özünküləşdirməsində ciddi fəallıqları ilə seçilirlər. Bu isə, Azərbaycan Respublikasında mültikulturalizmin , Millətlərarası mehriban münasibətlərin və qarşılıqlı hörmətin, ümumilikdə regional sülhün saxlanmasına qənim kəsil