28.03.2020

Dünya Talış təşkilatlarının  birgə   Müraciətlə, tələbləri

Azərbaycan Resbublikasında, kifayyət qədər, qeyri-rəsmi ictimai rəydə, say tərkibinə görə 2-ci Xalq hesab edilən,- 

 Talış xalqının ımkan verilməməsi ucbatından, rəsmi qeydiyyatdan mərhum, ictimai, mədəni, ədəbi və digər qrum, təşkilat və birliklərinin, 

 ölkə Ali icra və Qanunverici  hakimiyyətinə  

                                                                       T Ə L Ə B - M Ü R A C İ Ə T İ: 

Azərbaycan Resbublikasının sələfinin, Azərbaycan SSR-nın dövründə, hələ keçən əsrin əvvəllərində, ölkənin azərbaycan-türkdilli xalqının ədəbi, mədəni, incəsənət xadimlərinin haqq-hüquqlarının qorunması və eləcə də, yaradıcılıq imkanlarını sitimullaşdırmaq, habelə, onların məişət ehtiyaclarının təminatında belə, yardımçı olan