30.03.2020

Tolış, şəhid verib, verər, ancaq hörmət və imtiyazları...görməz, qula ağa münasibəti belə olur!

 Haqqında yazmışdıq, Azərbaycan adlı ölkənin, hakimiyyətini məngirləmiş tayfa rəhbərlərinin quldurlarına müraciət etdik, çarəsizlikdən, xalq artıq yazıqlaşdırılıb, onlara biyət etdiyindən…. Düşünülmüş şəkildə şəhidliyə vadar edilib, həm də şəhid adı verilməsindən imtina edilən, Talış gəncinin, tək anasını, hər cür maddi və mənəvi  hörmət və qayğıdan da mərhum etmişlər!
  Ən əvvəl, qarabağlıdan 1000 dəfə çox, Qarabağ dərdi çəkən, oranı Azərbaycana qaytarmağa çağıran Talış “vətənpərvərlərinin” diqqətini cəlb etmək istəyirik! 
 Əğələr, sizin heç xəbəriniz var ki, son 30 ildə Qarabağda, döyüşlərdə, hərbi xidmətdə, məcburi, yaxud könüllü olub, şikəst olanların özləri, şəhid olanların ailələri hansı vəziyyətdədir?... Müharibəyə yeni çağırışlar edəndə, Sizlər, belə köməksiz, qayğısız və əlacsız qalanların Talış olduqları üçün, sayları daha da artacaq və heç kimin, həm də, helə sizlərin də, vaxt və imkanlarınız belə olmayacaq ki, onların dərdlərinin yüngülləşdirlməsində, əliniz nəyəsə yetsin!... 
294 0 Taliys