14.04.2020

TMH və TMMR - ın Mühacir hökümətinin İnsan haqlarının müdafiə Komisiyasının,  Beynəlxalq İctimaiyyətə birgə M Ü R A C İ Ə T İ :

Bütün dunyanı az qala lərzəyə salıb, böyük nigarançılıq və narahatçılıq yaradan, yaşam mübarizəsinə hamılıqla insanlığı mücadiləyə səfərbər edən, pandemiya, kovid-19 virusu, helə o qədər bəşəriyyət üçün təhlükəli olan ölkə diktator-rəhbərlərinin əlinə qisasçılıq, rəqib saydıqlarının məhvində böyük fürsət, imkan yaratmışdır!
Belə ki, biləvasitə, ən azından, Azərbaycan Respublikasının 1-ci xanım-vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın, dövlət məqamlarında anormal davranışlarını görüb, özünəməxsus ironik formada tənqid edənlər və birbaşa fikir və yazıb-danışdıqlarına görə digər ölkələrdən (Rusiya Federasiyasından və Ukrayınadan) sözün həqiqi mənasında, talanan xalq əmlakı hesabına oğurlatdırıb, gətirilərək məhbəsə salınan Fəxrəddin Abbasov və Elvin İsayevin taleyi, yaşamı ciddi narahatçılıq yaradır!