21.04.2020

TMMR Prezidentinin və Mühacir hökümətinin sər vəzirinin "yardım aksia " minnətdarlıq M Ü R A C İ Ə T İ

 Bütün dünyada təhlükəli bir dönəm yaranmış, insanlığın yaşamında ciddi narahatçılıqla müşahidə olunan, kütləviliyi ilə seçilən, yoluxucu xəstəliyin tüğyan etməsi, pandemiya səviyyəsinə qalxmasından da ciddi narahatçılığı yaşamaq məcburiyyətindəyik, çünki Sizlər hələ də tam şəkildə öz taleyinizə sahib çıxa bilmədiyinizin fərqindəyik.
Yaşadığınız ölkələrdə, o cümlədən normal dövlətçilik belə qurulmayan Azərbaycan Respublikasında, hökümətin və qeyri-hökümət təşkilatlarının inzibati, sosial çağırışlarla, insanların fərdi-kütləvi təmaslarının qadağan edilməsi ilə müşahidə olunan, evlərə, mənzillərə sığınması
21.04.2020

Dankesbrief des Präsidenten und Premierministers der Exilregierung Talish Mugan Autonomie Republik:

Liebe Bewohner des Talish-Mugan-Bezirks und anderer Regionen, unabhängig davon wo alle unsere Landsleute leben, haben wir immer versucht, mit unseren Aktionen, Reden und Vorschlägen in allen Fällen bei Ihnen zu sein, um Ihnen ein glückliches und normales Leben zu ermöglichen!
Überall auf der Welt ist eine gefährliche Zeit eingetreten, der Ausbruch einer ansteckenden Krankheit, die ein großes Problem im menschlichen Leben darstellt. Nun müssen wir uns leider Sorgen machen, dass es zu einer Pandemie kommt, weil wir uns bewusst sind, dass Sie Ihr eigenes Schicksal immer noch nicht vollständig kontrollieren können.
In den Ländern, in denen sie leben,