26.04.2020

Fəxarət çiçe bə çiçi lazime ?

Hələ ğədimə vaxdonada era ku bə nav Yunanon ğəhramanonada qılə Arxiles nomədə odam bə . Tarixədə ve ğəhramanaton nıvoşdan , ım odami haxo dastanon ,əsəron hısdin . Çımi bə peşd , bə odami jığo votedabin , guya əçə ma əvij əğlətiyədə bə  muğədəsə ovi dılə dəğandaja , əçə i qılə nıq bə ovi qıniyə niye .  Mardiyədən əv bə nıqi qıniyə oxu qoruş marde . Əvi də bədəni kışde bənəm bedənıbe , fılon rəvayəton duz kardajone .
364 0 Taliys