13.05.2020

Çe Tolışi yolə Ustod, şair Vəlişah Əliyev bə rəhmət şə xıdo rəhmət bıkə !

çe Tolışi xəlqi fəxarət be. Əy deştə nıvıştə şeiron, deştə poeziya, deştə yolə Şiprişəti Tolışi tarıxədə yolə rizıj oqəte. Vəlişah boyli, hiç vaxt çəmə yodo benibəşe, Xıdo yolə Ustodi rəhmət bıka!
TMMR-i Prezident, Mühacir hukməti sər vəzir, hüküməti vəziron, bə Tolışi xəlqi səsəğlıği doydə. Oxonə qəmon bıbo,Tolışə xəlq!
Xıdo rəhmət bıka!
13.05.2020

Фахраддин Абосзода: Итоги переписи населения Азербайджана наводят на размышления

Азербайджанский Госкомстат на днях, наконец-то, предал гласности официальные данные переписи населения 2009 года по этническому составу Азербайджана. Как и предполагалась, все сделано под копирку переписи 1999 года. В первой тройке те же самые национальности, что и были указаны в прошлой переписи. Азербайджанцы и талыши продолжают рост численности, лезгины и русские убывают.