14.05.2020

Talışların heç bir problemi yoxdur,- deyənlərə, aşağıda göstərilənlər, sizcə problem deyil?

İlk əvvəl, onu deyim ki, çox uzaq yox, yaxın tariximizə nəzər salsaq, Talış xalqının ağıla sığmaz problemlər içində, necə yaşadığına şahid olarıq. Hər nədən əvvəl, bu məsələyə münasibətdə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını gözdən keçirək. Həmin hesabatların ( 2016-2019-ci illər), əsasən Azərbaycan Respublikasının hökumətinin və əsasən də, onun mövqelərindən muzdla çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdim etdiyi hesabatların bölmələrində, Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların ancaq, məişət səviyyələrində problemləri yaşadığı, məxsusi qeyd edilir:
149 0 SIYASƏT