23.05.2020

Tolışə Milliyə Hımıcımi (hərəkati) bə çəmə moliyyətinə Milləti Müraciət:

Bə çəmə mərdə Tolışə bolion, hovon!!!...
Zındəyon ki, tolışi mərdə, patriyotə fərzəndon, çəmə xəlqi nıpiə kəson, mizonədən! Əvoni dınyo har vırədə təqib kardən, dəstgir kardən! 
Fəxrəddin Abbasov, Elvin İsayev, Elvin İrşadov, Mubariz Mənsimov,... Nübə çikiye?!...
Yain ki, demiyən əmandə xəlqi çəşi torsıniye, tolışi xəlqi asimilyasia karde fikədən!?...
Azərbaycan Respublika hukmət, "demokratə müxalifət", 
316 0 TMH XABAR