01.06.2020

Azərbaycan reallığı (3) !

İnsan fikrinə, düşüncəsində azaddır, müstəqildir!
 Azad fikir, azad düşüncə bütün ölkələrin konstitusiyalarında,  beynəlxalq təşkilatların sənədlərində, eləcə də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında ümdə yerlərdə durur!
Nəticə də bu sözlər həmən sənədlərdəcə qalır, yəni kağız üzərində "Azadlıq"!!!
 Bir insan öz xalqının problemləri haqqında danışır, fikir söyləyir, onu təqib edirlər, bu işə dövlətin bütün resursları işə salınır! Bu azmış kimi " demokratik müxalifət", "azad, müstəqil Qeyri-hökumət təşkilatları",