13.06.2020

Talış Milli hərəkatının Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin İnsan haqları komisiyasının birgə B Ə Y Ə N A T I:

Nifrətə və qisasçılığa köklənən cəmiyyətdə, heç vaxt inkişaf və ya normal münasibətlər sistemi ola bilməz, necə ki, Azərbaycan Respublikasında, laxladılaraq, az qala məhv edilmiş dövlətin hakimiyyət qurumları ölkə vətəndaşlarına onların düşüncə və münasibətlərinə görə formalaşdırmışdır! Ölkəmizin xalqlarının özünəməxsus formalaşmış münasibətləri, yanaşmaları, adət və keyfiyyətləri hələ ki, indiki hakim təbəqənin istəyinə müvafiq, tam deqradasiyaya uğradılması başa çatdırılmamışdır,
285 0 Sİyasət