14.06.2020

TALIŞLAR AYRICA BİR SİYASİ QÜVVƏ KİMİ..... SEPARATÇILIQ NƏ DEMƏKDİR?:

Separatizm siyasi termin olub, bir dövlətin üzərində beynəlxalq hüquq normalarında üzərində suverenliyi təsbit olunmuş hər hansı bir subyektinin (hissəsinin) müstəqil olma və ya digər bir dövlətə  birləşmək cəhdinə deyilir. Mərkəzdənqaçma meylinin ifadəsidir.

MUXTARİYYƏT NƏ DEMƏKDİR?:
Muxtariyyət özünüidarəetmə(daxili müstəqillik) hüququnu ehtiva edən qavramdır. Yəni dövlətin ərazi bütövlüyü çərçivəsində  hər   hansı bir subyektin daxili məsələlərdə özünüidarə etməsidir. Muxtar subyekt üzərində mərkəzi hakimiyyətin suveren hüquqları qorunur.
 
14.06.2020

Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site.

ear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site.
 Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.