22.06.2020

Кямран Алиев об избиении тракториста сотрудниками полиции в Масаллы – ВИДЕО

Начальник отдела ГУГД, полковник полиции Кямран Алиев, что данный  видеоролик был исследован в управлении, сообщает Report.

«Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. После этого он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим по поводу них начато соответствующее расследование», - отметил он.

22.06.2020

Amnesty International: «Азербайджан должен освободить талышских активистов»

В заявлении подчеркивается, что они «были лишены свободы в связи с их активистской деятельностью и критикой азербайджанских властей. Они являются жертвами политически мотивированных обвинений и находятся под риском пыток или плохого обращения». В их делах отсутствуют «какие-либо правдоподобные доказательства совершения ими какого-либо преступления». 6 сентября 2018 г. Фахраддин Аббасов (Абосзода) был арестован в России по экстрадиционному запросу азербайджанских властей и 28 февраля 2019 г.
348 0 Sİyasət
22.06.2020

Dağıstanda saxlanılan lənkəranlıların ailələri onlardan xəbər ala bilmirlər

Dağıstanda baş vermiş hadisə ilə bağlı həbs edilən Lənkəranın Gəgiran kənd sakinlərinin yaxınları və ailələri narahatdırlar.
Bu barədə Arqument.az-a həbs edilənlərin ailələri məlumat veriblər. 
Sosial şəbəkədə yayılan məlumatda isə deyilir: “Şəkildə gördüyünüz şəxslər Lənkəran rayon Gəgiran kənd sakinləridir.  Dağıstanda olan hadisədə bu insanları tutub həbs ediblər. Lənkəranda yaşayan ailə üzvləri onların taleyindən çox narahatdırlar. Həmin şəxslər aşağıdakılardır: 
22.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODƏTİ! Tolışi Milli Hərəkat ( TMH ).

Xosə tolışon, ğurbinə Tolışi roədə bə canq beşəkəson! Çı sədə votemon pidə ki, çı yazi nıvısteədə məqsədmon hiçən bə ki sə cəvob doy, ki sə exroc karde fikmon ni! In yazi məqsəd bə TMH-i ocomışiku nobələd bə kəson, cıvonon, bə tolışi Ozodi canqi peşnə sorondə ğoş qıniyə odəmon bə bəzi parson cəvob pəydo karde, bə bəzi ğəlizə məsəlon çəvon "çəşi okardeye". Isətnə(müasir) TMH tarix davardə əsri 80-nə soron oxoyku bino bə. Bındövrondə xeyli barzə koon kardə bə, xeyli məğlubiyyətionmon bə, xeyliən ğıbononmon doə. Xıdo ıştə coni çe tolışi roədə ğıbon doəkəson rəhmət bıkə! Amin! Dınyo tarixdə həmmə milli hərəkaton joqo tale jiən, təbii ki, Ğələbə bə həmməy milli hərəkaton nəsib bə ni. Bə qi bıkətəmon ki, TMH- hələliq ən barzə məğam 1993-nə sori Tolışi Mığoni Muxtarə Respublika(TMMR) bəyon karde bə!