28.06.2020

Xanım Talış fəalı Leyla Arif Bonco qarşı olan haqsizliqlara qarşı TMMR-ın və TMH-ın Bəyanatı

Sosial şəbəkələrdə Leyla Arif Bonco adlı bir xanımın müraciəti yayımlandı. Leyla xanım, özünə qarşı məhkəmə və polis orqanlarının qanunsuz davranışlarından şikayətçi olduğunu bildirir. Kimdir Leyla Arif?... Leyla Arif ,Talış əsilli Azərbaycan vətəndaşıdır (bu haqda özü video çarx paylaşmışdır), Talış xalqının yaşamı naminə ictimai əsaslarda, yenicə, əsasən sosial mediada yayımlanan internet TV-nin əsas aparıcı-moderatorlarından biridir. Baş verənləri təhlil edərək, belə qənaətə gəlirik ki, Azərbaycanda mövcud olan mürtəce rejim, Talış xalqının yaşamına edilən cəhdlərə qarşı, növbəti hücumlara start vermişdir və öz xislətinə uyğun, adət etdikləri idarəetmə üsulları ilə hərəkət edərək, irtica, yalan, böhtan,
28.06.2020

TMMR-nın Prezidenti, TMH-ın sədri Ələkrəm Hümmətovun, AR-nın şimal sərhədində vətəndaşlarının taleyinə biganəliyindən yaranan ağır cinayətə

Ölkədə, hakimiyyətin tayfa-regionçuluq əsasında, gədacasına idarəçiliyinin tələblərinin asanlıqla həyata keçirmə cəhdlərindən, Konstitusion dövlətçiliyin bütün əsasları dağıdılmışdır, yoxdur! Hazırda, haqqında olduqca ciddi iradlarla, tənqidi, haqsızlığa söykənən təbliğatda göstərilənlərdən fərqli olaraq, Sovetlər dönəmində ciddi iqtisadi əsaslara söykənən sənayenin bütün sahələri, fəal kənd təsərrüfatının əsas bünövrəsi kökündən “ulu öndərin”, azrt xəstəsinin ehtiyacları və dar düşüncələri sayəsində, əsasən Türkiyə və İran metal qırıntısı (metallom) bazarlarında, sökülərək hərraca çıxarılmaqla, məhv edildi! Son 30 ildə Ölkənin kişiləri, ailələrinə güzaran qurmaq naminə, əsasən Rusiya Federasiyasına, sahibsiz qalan qadınlarımız, -
28.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH). 6-nə poə:

Xosə duston, giramiə tolışon! Cı sədə votdəmon, çın yazion məqsəd bə ki sə cəvob doe, ki sə exroc karde ni! Dəvardə əsri oxoədə bino bə TMH həxədə bə cıvonon, nuperəson məlumat doe qoroş nıvıştə bə, ın yazion! Im ruj, əmə bə TMH-i iminə, şərti mərhələ, səkıştə bəjemon. İnşallah, bın devri ijən oqarde bəznemon. Bə şımə iradon, parson cəvob doy hozzomon!... Bə şımə nəzə rosniye pidəmone ki, ın yazion redaksiya heyəti tərəfo sosial şəbəkondə pevolo bə materialon, bə hadiosondə şəxşən iştirak kardə odəmon xatiron əsasdə hozzo bedə. İyo əsasən Fəxrəddin Əboszodə nıvıştəyon muhumə vırə səydən,