07.07.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin, Talış Milli hərəkatının, Dünyanın tərəqqipərvər, demokratik İctimaiyyətinə M Ü R A C

Taleyin qismətindənmi, vaxtı ilə, qədim dünyanın yadigar xalqlarından biri olmağına layiq,- Talış xalqının, müəyyən dövr məqamında, azadlığına və gələcəyinə biganəliyindənmi, cənubi Qafqazın müəyyən ərazisində, zamanın yaratdığı imkandan bərhələnməklə qurulan dövlətin, Azərbaycan Respublikasının tərkibində, vətənimizlə birgə əlavəyə çevrilmişik! Son 100 ildən bir qədər çox tarixə malik, bu dövlət, müxtəlif ideyalogiyalarla idarə edilmiş, özünə yarı zor, yarı laqeydlikdən yaranan şəraitə müvafiq, vətənləri ilə əlavə edilən xalqlara münasibətlər də, fərqli olmuşdur. Dayağı olan(ölkədən kənar, bu və ya digər şəkildə dövlətçiliyi olan) xalqlara münasibət, yarınlıma səviyyəsində olmaqla,