15.07.2020

AR-da fikir və düşüncəsinə görə həbs edilib, girov saxlanılanlarin hamısına, və eləcə də, Rəhim Qazıyevə, azadlıq tələb edirik!

Azərbaycan Respublikasının hazırkı hakim zümrəsi, tam tərkibdə, eləcədə, öz ən yüksək səviyyəsində məqam sahibliyini mənimsəyənlər də, Ölkənin ərazi süverenliyinin hazırkı vəziyyətindən xəcalət yaşamaq əvəzinə, az qala, yarım əsrə qədər yaranan natamamlığı aradan qaldırmağa yönələn əməli tədbirlər görməkdən daha çox, hər vaxt, hazırda da, onların səriştəsizliyinə olan etraz səslərini böğmağa, daha çox üstünlük verirlər!                                                                          
Dövlət deyilən, quruculuğunda ciddi natamamlıqlar olan qrumun, təhlükəsizliyini qorumaq naminə yaradılan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, hazırda həm də, siyasi jandarmeriya xidməti vəzifəsini üzərinə götürməklə, ölkə daxilində və xaricində, bəşərin yaratdığı yeni əlaqə, ictimai-sosial müzakirə,