19.08.2020

Talış xalqına qarşı milli-ayrıseçkilik zəminində növbəti təbliğat kompaniyasının yaradacağı fəsadlar barədə xəbərdarlıq B Ə Y A N A T I:

100 il əvvəl, XX əsrin əvvəllərində baş verən məlum tarixi hadisələrdən bəhrələnərək, “heç nədən bir dövlət quran”lar(M.Ə.Rəsulzadə), sahibsiz qalan indiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan heç bir xalqın iradəsi və istəklərini nəzərə alınmadan, onlardan ümum millət səviyyəsində öhdəlik və vədlər almadan işğalçılıq səviyyəsində, demək olar ki, zorən bir dövlət tərkibində birləşdirmişlər! (Adi, hamının bilib, dilə gətirmədiyi sadə bir xatırlama)… 7 avqust 1993-cü ildə, Talış xalqının iradəsini ifadə edən, Talış mahalının 7 rayonundan, 26 noyabr 1991-ci ildə Dövlət çevrilişi ilə qovulan AR Ali Sovetinin və dövrün Rayon sovetlərinin seçkili nümayəndələri və tanınmış ziyalılarından 250 nəfər nümayəndənin 217-nin iştirakı ilə keçirilən Xalq Məclisi tərəfindən elan edilmiş Talış Muğan Muxtar Respublikası, həmən ilin 23 avqustunda hakimiyyəti zəbt etmiş Heydər Əliyev tərəfindən, güc
266 0 Sİyasət