25.08.2020

Azərbaycan, Talış gəncliyinin mövcud ağır durumundan, düşünülmüş məhvedilməsindən, M Ü R A C İ ƏDünya ictimaiyyətinə, AR-nın hakimiyyətinə,

Ən azı, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətində müvafiq vəzifədə, mənsub olduğum Talış xalqının yaşamı və özünəhörmətinin varlığını əməli göstərmək naminə iştirakdan bilirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Gənclər və İdman nazirliyi və nazir Azad Rəhimov var… Dəyərli kolleqa, ölkədə hər sahə, o cümlədən Dövlətin gənclər siyasəti, gənclərə dövlət qayğısı, ölkənin gələcək taleyinin müəyyənləşdirilməsində gəncliyə aqil münasibətin qurulmasının əsaslarının yaradılmasında, tam dərəbəyiliyinin olmasının, yəqin ki, fərqindəsiniz… İştirakçısı olduğunuz, ölkənin mövcud iqtidarının ən yaxşı halda, gəncliyə “dövlət qayğısı”: