19.09.2020

Boris Talischinski   Niyə bizim haqqımızı tanımırsınız?

Ortalığa Talış söhbəti düşən kimi həmən bizə qarşı iradlar başlayır. Bəs bu qədər şəhidlər vermisiniz, ancaq talışlar Yerevana gediblər, bu şəhidlərə qarşı hörmətsizlikdir.
Gəlin açıq danışaq. Həqiqətən də siz haqlısınız, talışlar ən çox şəhid verənlərdir. Talışlar çox qəhrəmanlıqlar etdilər, ancaq  əvəzində Talış adını utan verici ad siyahısına saldınız,  Talış adını Cənub adı ilə əvəz etdiniz,  Talış xalqına separatçı  adını qoydunuz.
Niyə talışlar Yerevana getmişdir?
Olmazdı ki, Talışşunaslıq kafedrasını BDU- da açmaq?
Olmazdı ki,  talışa aid olan konfrans Bakıda keçirilsin?
Olmazdı ki,  Talış TV və Radio Azərbaycandan səslənsin?
200 0 Sİyasət