03.10.2020

Boris Talischinski : Hörmətli dostlar və bacı qardaşlar , bir müddət əvvəl bizi separatçı adlandıran indi ....

Hal hazırda talışları tərifləyib, dəstək verənlər həddindən artıqdır, deyərdim ki, öz kulminasiya nöqtəsinə çatır.
Ay bacı- qardaşlar, ay bizə 2 gün bundan əvvəl separatçı adı verənlər, siz elə bilirsiniz
143 0 Sİyasət