08.10.2020

Ölkədə milli barışığın vaxtı deyilmi?

2013-cü ildə Ələkrəm Hümmətov Dağlıq Qarabağda "Müharibəyə heç bir zaman yol vermək olmaz, bu heç bir tərəfə xeyir gətirməz! Bütün hallarda müharibə tərəflərə fəlakət gətirər, günahsız balaların ölümünə səbəb olar!" deyib erməni tərəfini sülhə, barışığa çağırmışdır!
İndiyə qədər Azərbaycanda iqtidarlı-müxalifətli heç bir kəs özündə bu cəsarəti tapmamışdır! Əksinə bu faktları ictimaiyyətdən gizlədərək, adət etdikləri qaydada qarayaxma kompaniyası aparmışlar!
268 0 Sİyasət